espacenetWolny dostęp

Espacenet: wejście

 Baza zgłoszeń i patentów polskich, a także dokumentów Europejskiego Urzędu Patentowego, WIPO (OMPI), Japonii i innych krajów świata (polski interfejs).

Udostępnij