Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego wejścieWolny dostęp

Słownik Biograficzny Śląska Cieszyńskiego wejście

 

W słowniku zgromadzono 5,500 haseł osobowych zebranych z różnych rozproszonych wydawnictw biograficznych dotyczących regionu. Zwięzłe biogramy odsyłają do innych źródeł biograficznych zawierających poszerzony materiał faktograficzny. Baza uwzględnia wszystkie grupy narodowe mieszkające na Śląsku Cieszyńskim (polską, czeską, niemiecką, żydowską).

Udostępnij