Analytical Abstract Online: wejście do bazyTryb dostępu : online UŚ, zasięg chronologiczny : 1980-

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Analytical Abstracts: wejście do bazy

Analytical Abstracts to baza opracowywana przez Royal Society of Chemistry w Wielkiej Brytanii. Koncentruje się na najnowszych metodach analitycznych i ich zastosowaniach w chemii nieorganicznej, organicznej, biochemii, farmakologii, rolnictwie, ochronie środowiska. Baza indeksuje ponad 100 międzynarodowych czasopism z zakresu chemii analitycznej, a także książki i normy. Obecnie baza zawiera ponad 433 000 rekordów, a co tydzień przybywa 300 nowych opisów.

Udostępnij