Central and Eastern European Online Library: wejście do bazyTryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Central and Eastern European Online Library: wejście do bazy

CEEOL udostępnia zawartość ponad 2400 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie (chociaż na liście jest kilka tytułów z innych kontynentów). W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany. Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

Instrukcja korzystania - film instruktażowy

Udostępnij