Chemical Hazards in Industry: wejście do bazyTryb dostępu : online UŚ, zasięg chronologiczny : 1981-

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Chemical Hazards in Industry: wejście do bazy

 

Baza dotycząca chemicznych zagrożeń w przemyśle obejmująca przegląd literatury naukowej i technicznej od 1981 roku. Zakres tematyczny bazy: zagrożenia chemiczne i biologiczne, zdrowie i bezpieczeństwo, zagrożenia przemysłowe, przechowywanie i transport, gospodarka odpadami, ratownictwo, sprzęt ochronny, ustawodawstwo.

Udostępnij