The European Mathematical Information Service: wejście do bazyWolny dostęp, zasięg chronologiczny : 1997-

The European Mathematical Information Service: wejście do bazy

 

Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny rozwijany przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMIS) zawiera pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna oraz około 50 czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej. Ponadto oferuje materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym. Baza aktualizowana jest raz w miesiącu.

Udostępnij