Eur-Lex: wejście do bazyWolny dostęp, zasięg chronologiczny : 1952-

Eur-Lex: wejście do bazy

 

Urzędowa baza danych Wspólnot Europejskich. Zawiera dane bibliograficzne i pełne teksty dokumentów od 1952 roku (z wyjątkiem dokumentów, których ważność wygasła przed 1 lipca 1979). Obejmuje całość ustawodawstwa Wspólnot Europejskich, traktaty, umowy międzynarodowe, dokumenty Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Obecnie baza zawiera ponad 2,8 mln dokumentów, rocznie przybywa ok. 12 000. Źródłem danych bazy są głównie: Official Journal of the European Communities (seria L i C), raporty Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, dokumenty końcowe komisji.

Udostępnij