CINIBA - Zasady korzystania z szatni

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Slider

Zarządzenie

nr 1/2016 r.

Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

z dnia 31 marca 2016 r.

 

Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA (załącznik do Uchwały  nr 121 Senatu UŚ z dnia 13 marca 2012 r.) ustalam Zasady korzystania z szatni oraz szafek skrytkowych dotyczące Użytkowników CINiBA.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/2016 r. Dyrektora CINIBA z dnia 31 marca 2016 r.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI ORAZ SZAFEK SKRYTKOWYCH W CINIBA

I. Przepisy ogólne

 1. Użytkownicy Centrum zobowiązani są do pozostawienia toreb, plecaków, parasoli i okryć wierzchnich, z wyjątkiem torebek o maksymalnej wielkości zeszytu (format A4, 21 x 30 cm) w szatni (czynna w okresie jesienno-zimowym) lub w jednej z szafek zamykanych na kluczyk znajdujący się na stałe w szafce. Wyjątek stanowią organizatorzy oraz goście wydarzeń odbywających się w Sali Seminaryjnej na poziomie 2. Osoby te mogą wejść na teren biblioteki z torebkami większymi niż format A4, jednak zobowiązani są do noszenia specjalnych identyfikatorów „Gość CINIBA” (do pobrania przez organizatorów w Informatorium na poziomie 0).
 2. Aby skorzystać z szafki w szatni należy posiadać zwrotną monetę 1 lub 2 zł, pozwalającą na uruchomienie mechanizmu zamka i wyjęcie kluczyka po zamknięciu.
 3. W szafkach nie wolno przechowywać rzeczy mogących je zabrudzić lub zniszczyć i stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Centrum oraz samego obiektu, szczególnie przedmiotów łatwopalnych, substancji chemicznych, wydzielających nieprzyjemne zapachy, substancji żrących, alkoholu oraz rzeczy, których posiadanie może być uznane za niezgodne z prawem.
 4. Osoba korzystająca z szafki powinna dbać o jej poszanowanie i korzystanie zgodne z jej przeznaczeniem.
 5. Rzeczy w szafkach można przechowywać tylko w godzinach otwarcia Centrum.
 6. W przypadku zajmowania szafki po zakończeniu pracy, Centrum zastrzega sobie prawo do jej komisyjnego  otwarcia. Zawartość szafki zostanie zdeponowana u kierownika obiektu.
 7. W przypadku, gdy użytkownik zagubi klucz, może odebrać rzeczy po komisyjnym otwarciu szafki po zakończeniu pracy Centrum lub z depozytu.
 8. Osoba odbierająca rzeczy z depozytu musi je dokładnie opisać, potwierdzić ich odbiór na protokole otwarcia szafki oraz zwrócić klucz. W przypadku zagubienia klucza dodatkowo wpłaca w kasie Wypożyczalni kwotę 50 zł, jako zwrot kosztów za wymianę zamka i dorobienie klucza.
 9. Za wszelkie następstwa utraty lub uszkodzenia klucza do szafki skrytkowej wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba  korzystająca z szafki.
 10. Centrum nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach.
 11. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. Za zagubiony numerek pobierana jest opłata 25 zł, którą należy uiścić w kasie Wypożyczalni.

II. Szkic otwierania szafek skrytkowych

 1. Szafki otwierane są komisyjnie.
 2. Komisyjne otwieranie szafek następuje w przypadku, gdy pozostawiono w niej rzeczy po zamknięciu Centrum lub w przypadku zagubienia klucza przez użytkownika.
 3. Szafka otwierana jest przez kierownika obiektu lub osobę przez niego wskazaną kluczem zapasowym w obecności przynajmniej jednego pracownika Centrum.
 4. Z przeprowadzonej czynności sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.
 5. Postępowanie z rzeczami usuniętymi z szafek:
 • rzeczy zagrażające bezpieczeństwu lub łatwo psujące się utylizuje się natychmiast
 • pozostałe rzeczy  zostają umieszczone w foliowym worku, który oznacza się datą oraz numerem szafki, z której wyjęto rzeczy.
 • zdeponowane rzeczy można odebrać u kierownika obiektu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. Osoba odbierająca rzeczy z depozytu jest zobowiązana je opisać oraz poświadczyć ich odbiór na protokole otwarcia szafki

Udostępnij