CINIBA - Międzynarodowa Konferencja "Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego"

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Slider

Celem konferencji było zdefiniowanie potrzeb i zadań nowoczesnej biblioteki akademickiej, jako instytucji wspomagającej procesy tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy. W czasie obrad omawiano m.in. kwestie promowania wartości społeczeństwa obywatelskiego, zapobiegania wykluczeniu, usuwania barier aktywności społecznej, a także użytkowania technologii informatycznych dla poprawienia jakości relacji społecznych w różnych obszarach życia.

 

O PROJEKCIE LIBERty

projekt iberty

Konferencja inauguruje działalność CINiBA oraz realizację Projektu Liberty, który polega na opracowaniu systemu i implementacji działań proobywatelskich skierowanych do mieszkańców regionu i Województwa Śląskiego. Zadaniem projektu będzie kształtowanie praktycznej umiejętności samodzielnego i efektywnego wykorzystywania  sieciowych narzędzi  informatycznych w przestrzeni społecznej, co w efekcie ma usunąć  bariery funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Działania prowadzone w ramach projektu mają wspomagać przede wszystkim rozwój osobisty jednostki, a przez to przeciwdziałać zagrożeniom związanym z wykluczeniem społecznym. Jak wykazują badania zdecydowana większość polskiego społeczeństwa, w tym co czwarty nastolatek ma ogromne problemy z odnalezieniem informacji potrzebnej do rozwiązania problemu (Raport Students On Line Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD). Dotyczy to przede wszystkim efektywnego korzystania z internetu, co jeszcze bardziej niepokoi w dobie powszechnej wirtualizacji dostępu do wiedzy.

 

SPONSORZY

magra

Mostostal

 


 

ibm

 

Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Program Międzynarodowej Konferencji

„Projekt LIBERty - rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego”.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, 18-19 X 2012r.
Katowice, ul. Bankowa 11a

Dzień 1: 18 października 2012r. /czwartek/

9:30-11:45

SPOTKANIE INAUGURACYJNE

9:30-10:00

Otwarcie Konferencji; powitanie gości /30 minut/

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski;

Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą
prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch;

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec.

10:00-10:45

Eugenio Leanza (Szef Programu JESSICA w Europejskim Banku Inwestycyjnym) – Wykład inauguracyjny ;

10:45-11:00

dr Newton J. Gaskill (Szef Sekcji Konsularnej Konsulatu USA w Krakowie);

11:00-11:15

Krystyna Szumilas (Minister Edukacji Narodowej);

11:15-11:30

dr Michał Boni (Minister Administracji i Cyfryzacji);

11:30-11:45

prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska (Poseł w Parlamencie Europejskim kadencji: 2004-2009) – Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej.

11:45-12:15

PRZERWA NA LUNCH

Panel – Ujęcie socjologiczne; społeczne mechanizmy kształtujące nowoczesne idee, wartości
i instytucje: służba mediów masowych w przestrzeni społecznej.

Moderator: Ewa Kobierska–Maciuszko

12:15-12:35

prof. zw. dr hab. Marek Szczepański (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Biblioteka: czytelnik i obywatel - w kręgu recepcji;

12:35-12:55

prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Stare regiony przemysłowe Europy w procesie zmian. Pejzaże, narracje, reprezentacje;

12:55-13:15

Maciej Czura (Europejski Bank Inwestycyjny) – Wdrażanie inicjatywy JESSICA w Polsce – dotychczasowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Śląskiego;

13:15-13:35

prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Zaufanie, zaangażowanie, odpowiedzialność jako cechy modelowe społeczeństwa obywatelskiego;

13:35-13:55

dr Krzysztof Łęcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Biblioteka - twierdza i raj;

13:55-14:15

dr Paweł Jędrzejko (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Zamknięci w bibliotece, czyli rozważania o metanarracjach i naukowych wizjach świata;

14:15-14:35

prof. UŚ dr hab. Jacek Warchala (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Miejsce języka narodowego w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego współczesnej Europy;

14:35-14:55

dr hab. Irma Kozina (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Kategoria intymności w architekturze bibliotek;

14:55-15:15

DYSKUSJA

15:15-15:45

PRZERWA NA KAWĘ

15:45-16:05

prof. UŚ dr hab. Adam Bartoszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) –
O światłach biblioteki - społeczne funkcje akademickiej książnicy;

16:05-16:25

prof. UŚ dr hab. Urszula Swadźba (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Wartości jako element kapitału społeczno-kulturowego w społeczeństwie wiedzy;

16:25-16:45

prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Nowy język – nowy ogląd świata.

16:45-17:05

ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Od wiedzy do mądrości – formacyjna rola biblioteki akademickiej;

17:05-17:25

PRZERWA NA KAWĘ

17:25-17:40

DYSKUSJA i POSUMOWANIE OBRAD

18:00-19:00

ZWIEDZANIE CINiBA

19:00-20:00

KOLACJA

Dzień 2: 19 października 2012r. /piątek/

8:30-9:00

Kawa na rozpoczęcie dnia

 

Panel – ujęcie ekonomiczno-biznesowe; współpraca środowiska akademickiego i biblioteki
w kształtowaniu mikro-społeczeństwa obywatelskiego poprzez innowacyjność w nauce.

Moderator: Henryk Hollender

 

9:00-9:20

dr Krzysztof Kardaś (IBM) – Reformy czy „reformacja” – którędy do społeczeństwa obywatelskiego;

 

9:20-9:40

prof. UE dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Miejsce i rola biblioteki w aktywizacji społeczności lokalnej - perspektywa praktyki zarządzania publicznego;

 

9:40-10:00

prof. UE dr hab. Wojciech Czakon (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) – Rola repozytorium wiedzy w społeczeństwie sieciowym.

 

10:00-10:30

DYSKUSJA

 

10:30-11:00

PRZERWA NA KAWĘ

 

11:00-12:00

Panel dyskusyjny na temat znaczenia dostępu do informacji w społeczeństwie obywatelskim
UCZESTNICY PANELU:
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach);
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach);;
Prof. UŚ dr hab. Zygmunt Tobor (Uniwersytet Śląski w Katowicach);;
dr Krzysztof Kardaś (IBM).

 

12:00-12:20

mgr Jadwiga Witek (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) – CINiBA w otoczeniu społecznym;

 

12:20-12:40

mgr Małgorzata Waga, mgr inż. Andrzej Koziara, mgr Grażyna Razik (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka) – Technologia i usługi CINiBA.

 

12:40-13:10

DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE OBRAD

13:10-13:45

LUNCH

Udostępnij