Medal w Dowód Uznania został ustanowiony 15 czerwca 1997 r. przez Krajowy Zjazd Delegatów SBP i zaprojektowany przez artystę plastyka, Zbigniewa Jarockiego. Wraz z medalem wręczany jest dyplom, potwierdzony podpisami Przewodniczącego oraz Sekretarza Generalnego SBP. Wyróżnienia przyznaje się osobom, instytucjom i organizacjom za wybitne dokonania i zasługi dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa, czytelnictwa oraz informacji naukowej.

 

Serdecznie dziękujemy!

medal

dyplom

medal1

Udostępnij