Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego powstała w 1968 roku z połączenia Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. Sieć biblioteczna UŚ składała się z Biblioteki Głównej i pięciu Bibliotek Zakładowych: Biblioteki Wydziału Humanistycznego, Biblioteki Wydziału Prawa, Biblioteki Wydziału Wychowania Technicznego, Biblioteki Instytutu Fizyki, Biblioteki Instytutu Chemii. Pierwsza siedziba Biblioteki Głównej mieściła się w budynku przy ul. Szkolnej 9.

Podczas uroczystości Jego Magnificencja Rektor wyróżni grupę bibliotekarzy odznaczeniami za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.
Wręczony zostanie również Medal w Dowód Uznania przyznany Bibliotece UŚ przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

.


Serdecznie zapraszamy!

Udostępnij