„Lodołamacze” przyznawane są od 13 lat. Nagradza się nimi osoby, firmy, instytucje, dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami.

Udostępnij