29 maja 2018 r. o 17.00 zapraszamy do sali Konferencyjnej CINiB-y na spotkanie promocyjne książki Carla Gustava Junga „Człowiek i jego symbole”. Książka została pomyślana przez Junga jako sposób na przybliżenie czytelnikowi nieznającemu jego psychologii najważniejszego jej tematu, czyli roli symboli w życiu człowieka. Opracował jej plan i napisał początkowy rozdział o nieświadomości, snach i symbolu. Pozostałe dotyczące symbolu w kontekście mitologii, indywiduacji i sztuki stworzyli jego współpracownicy, znani analitycy: Marie-Louise von Franz, Jolanda Jacobi, Aniela Jaffé i Joseph Henderson.


W spotkaniu będą uczestniczyli: Robert Palusiński (tłumacz książki), Małgorzata Kalinowska (analityczka jungowska, członkini International Association for Analytical Psychology i Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej) oraz dr hab. Mirosław Piróg (badacz myśli Junga, pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego).

Organizatorami wydarzenia są Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego i Wydawnictwo "KOS.

Udostępnij