CINIBA - Konferencja pt. „Książka i biblioteki na przestrzeni wieków”

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow
logo ibin

23 maja 2018 roku w sali Konferencyjnej CINiB-y obędzie się konferencja naukowa pt. „Książka i biblioteki na przestrzeni wieków”, której organizatorami są Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. W wydarzeniu udział wezmą specjaliści reprezentujący dyscypliny naukowe zajmujące się szeroko rozumianą książką i biblioteką.

W centrum zainteresowania uczestników konferencji znajdą się aspekty historyczne dotyczące m.in. pisma, drukarstwa, formy książki, ale także zagadnienia związane z architekturą, organizacją i dziejami bibliotek, jako instytucji stojących na straży nieograniczonego dostępu do wiedzy, nauki i rozrywki. Wśród proponowanych zagadnień znajdą się m.in.powstanie i rozwój książki (pismo, druk, architektura), historia prasy, dzieje instytucji książki (biblioteki, archiwa, muzea), organizacja bibliotek w ujęciu historycznym, architektura bibliotek na przestrzeni wieków, drukarstwo polskie i światowe, Polacy na świecie (książka, prasa, biblioteka).

Spotkanie stanie się ponadto okazją do uczczenia jubileusz pracy naukowej prof. dr hab. Danuty Sieradzkiej – kierownika Zakładu Historii Książki i Bibliotek, badaczki zajmujące się przede wszystkim historią XIX i XX wieku (w tym szczególnie zagadnieniami śląskoznawczymi), historią książki i bibliotek, prasoznawstwem, Polonią na świecie (książka, biblioteka, prasa).

Program konferencji

Miejsce obrad: sala Konferencyjna, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (ul Bankowa 11a, Katowice)

9.00-9.30 – rejestracja Gości
9.30-9.40 – powitanie Gości i rozpoczęcie konferencji

SESJA 1 - KSIĄŻKA

9.40-9.55 – prof. dr hab. Zbigniew Domżał (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi), prof. zw. dr hab. Andrzej Wałkówski (Katedra Informatologii i Bibliologii. Uniwersytet Łódzki): Dzieje wydarzenia i postaci historyczne w oczach szarych mnichów. Historiografia w piśmiennictwie klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku
9.55-10.10 – dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska, prof. UŁ (Katedra Informatologii i Bibliologii. Uniwersytet Łódzki): Przepisy savoir-vivre’u dotyczące książki. Rekonesans badawczy
10.10-10.25 – dr Agnieszka Fluda-Krokos (Instytut Nauk o Informacji. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej): Katalogi ekslibrisów jako źródła do badań

10.25-11.00 – przerwa kawowa

SESJA 2 - DZIEJE PRASY

11.00-11.15 – dr Izabela Krasińska (Instytut Dziennikarstwa i Informacji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Patologie społeczne w Galicji na przełomie XIX i XX w. w wybranych czasopismach patronackich
11.15-11.30 – dr Aleksandra Lubczyńska (Instytut Dziennikarstwa i Informacji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Pisma dla ludu wydawane przez Narodową Demokrację i ich rola na wybranych przykładach (do 1914 roku)
11.30-11.45 – Izabela Olejnik (Biblioteka Politechniki Łódzkiej): Międzywojenna prasa literacka w Łodzi w języku jidysz – próba charakterystyki
11.45-12.00 – Danuta Domalewska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie): „Przegląd Ekonomiczny” Polskiego Towarzystwa we Lwowie na tle wybranych czasopism z zakresu nauk społeczno-gospodarczych okresu międzywojennego

12.00-12.30 – przerwa kawowa

SESJA 3 - JUBILEUSZ PRACY NAUKOWEJ PROF. DR HAB. DANUTY SIERADZKIEJ

12.30-12.45 – dr hab. Maria Kalczyńska, prof. PO (Wydział Ekonomii i Zarządzania. Politechnika Opolska): Z badań nad prasą polskiego wychodźstwa powojennego. Biuletyn Informacyjny Związku Żołnierzy Kresowych w Niemczech „Kresowiak” (1959- 1984?)
12.45-13.00 – dr hab. Jacek Puchalski, prof. UW (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Uniwersytet Warszawski): Współczesne badania nad zbiorami polskimi, polonijnymi i polonikami przechowywanymi za granicą
13.00-13.20 – laudacja

14.30-15.30 - lunch

SESJA 4 - INSTYTUCJE RYNKU KSIĄŻKI

15.30-15.45 – dr Agnieszka Łakomy-Chłosta (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Uniwersytet Śląski w Katowicach): Działalność wydawnicza i introligatorska Wiener Werkstätte
15.45-16.00 – dr Sylwia Bielawska (Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu): Zapomniane wydawnictwa – działalność wydawnicza państwowych wyższych szkół zawodowych
16.00-16.15 – Agnieszka Lubera (Muzeum Narodowe w Krakowie - Biblioteka): Ignacy Wolski – zapomniany ofiarodawca Muzeum Narodowego w Krakowie – i jego kolekcja biblioteczna
16.15-16.30 – Katarzyna Žák-Caplot (Biblioteka Muzeum Warszawy: Dzieje Biblioteki Muzeum Warszawy i jej kolekcji do końca lat 80. XX wieku
16.30-16.45 – dr Anna Marcol (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach): Oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach w latach 2008-2018. Próba analizy
16.45-17.00 – Bartłomiej Legis (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Uniwersytet Śląski w Katowicach): Idee, które przetrwały 400 lat – Sir Thomas Bodley i dzieje Biblioteki Bodlejańskiej

17.00 – Dyskusja i zakończenie konferencji

Udostępnij