Od 19 do 23 lutego 2018 r. zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wykładów i warsztatów odbywających się w ramach Tygodnia Języka Ojczystego. CINiBA już po raz czwarty współpracuje z Katowickim Oddziałem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Wydziałem Filologicznym UŚ oraz Stowarzyszeniem "Via Linguae" przy organizacji tego przedsięwzięcia. W tym roku tematem przewodnim wszystkich spotkań są związki frazeologiczne. Projekt jest adresowany zarówno do uczniów szkół średnich, jak i wszystkich miłośników polszczyzny. Poznamy m.in. nasze kulturowe DNA, analizując biblizmy i mitologizmy w języku, a także sprawdzimy, jaka droga wiedzie od kociej muzyki do koncertowego oszczędzania.

 

Program

Wykłady i warsztaty (sala Konferencyjna, poziom 0)

Poniedziałek, 19 lutego - brak wolnych miejsc

  • 10.00   prof. dr hab. Helena Synowiec, Piąte przez dziesiąte – o frazeologii gwarowej
  • 11.30   dr hab. Danuta Krzyżyk, Nasze kulturowe DNA – biblizmy i mitologizmy w polszczyźnie

Wtorek, 20 lutego BRAK WOLNYCH MIEJSC

  • 10.00  dr hab. Marta Tomczok, Przerobić ludzi na mydło – frazeologia w prozie Tadeusza Borowskiego i Zofii Nałkowskiej wobec współczesnych kryminałów retro (warsztaty)
  • 11.30  dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe, Skrzydlate słowa kultury konsumpcji

Środa, 21 lutego BRAK WOLNYCH MIEJSC

  • 10.00   dr hab. Katarzyna Wyrwas, Dlaczego nie piąte koło u wozu? Kilka uwag o błędach frazeologicznych
  • 11.30   dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, Nicowanie języka. Związki frazeologii i poezji

Czwartek, 22 lutego BRAK WOLNYCH MIEJSC

  • 10.00   dr Ewa Biłas-Pleszak, Od kociej muzyki po koncertowe oszczędzanie – rzecz o muzycznych frazeologizmach
  • 11.30   dr hab. Agnieszka Piela, Do siego roku – archaizmy jako składnik związków frazeologicznych

Piątek, 23 lutego

  • 10.00   mgr Emilia Czarnota, Z sercem na dłoni – frazeologizmy z nazwami części ciała (warsztaty)
  • 11.30  prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, Związki frazeologiczne zwierciadłem czasów minionych

 

Gra edukacyjna dla uczniów (sala Dydaktyczna, poziom 0)

Na tropie języka i nowoczesnych bibliotecznych technologii  - brak wolnych miejsc

Prowadzenie: mgr Małgorzata Gagatek, mgr Aleksandra Nycz, mgr Jadwiga Witek, mgr Tomasz Zięba

Wtorek, czwartek (20, 22 lutego), od 9.00 do 10.00

 

Informacja: www.ciniba.edu.pl; tel. 512 120 774

Tydzień Języka Ojczystego 2018

Udostępnij