CINIBA - Dofinansowanie MNiSW dostępu do baz danych

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Utrzymanie dostępu do światowych i krajowych baz danych, w ramach środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę w roku 2013/2014 .


 

Termin realizacji zadania: 11.12.2013 – 30.09.2014

Źródła finansowania zadania - środki – ogółem: 187.221,40 zł w tym:

1)         środki własne jednostki: 16.509,67 zł;

2)         środki finansowe na naukę: 170.711,73 zł;

W ramach przyznanych środków Biblioteka UŚ zakupiła 9 baz danych. Wśród nich były pełnotekstowe i bibliograficzne systemy informacji prawnej oraz pełnotekstowe bazy danych z nauk humanistycznych i społecznych: Lex Omega, Westlaw, HeinOnline, Lex Polonica, Infor, Legalis, L’Anne Philologique, Central and Estaern European Online Library, A-to-Z.

Jednocześnie utrzymano dostęp do polskich oraz światowych baz danych, kluczowych dla rozwoju nauk prawniczych, społecznych oraz humanistycznych. Efektem było umożliwienie dostępu do tych źródeł informacji nie tylko pracownikom i studentom Uniwersytetu, ale także przedstawicielom gospodarki, przemysłu, mieszkańcom regionu, młodzieży.

Dostęp do podstawowych źródeł informacji prawnej jest kluczowy do realizacji celów polityki naukowej, współpracy na styku nauka-gospodarka-biznes oraz upowszechniania wiedzy prawnej wśród obywateli. Ma również wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy. Bazy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych umożliwiły prowadzenie badań naukowych, a także wspomaganie procesu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Udostępnianie ma zasięg regionalny, co jest związane z oddziaływaniem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w województwie śląskim. Biblioteka ma charakter otwarty dla mieszkańców województwa oraz innych użytkowników. Prenumerata baz danych jest jedną z podstawowych funkcji biblioteki akademickiej i realizowana jest od wielu lat. Przygotowanie zawodowe bibliotekarzy, a także warunki lokalowe i techniczne stały się gwarantem właściwego wykorzystania przyznanego dofinansowania.

Udostępnij