• druków wydanych przed 1950 rokiem,
  • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
  • dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych Czytelni,
  • materiałów w złym stanie zachowania,
  • dzieł sprowadzanych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych,
  • gazet i czasopism,
  • innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu lub mają status "udostępnianie wolny dostęp".

Udostępnij