CINIBA - Społeczna odpowiedzialność nauki – wsparcie dla bibliotek naukowych - finansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka – umowa numer SONB/SP/466001/2020

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
previous arrow
next arrow
Slider
mniswSpołeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych  finansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka – umowa numer SONB/SP/466001/2020

Beneficjent: Uniwersytet Śląski w Katowicach


Cel główny: upowszechnienie i poszerzenie dostępu do wybranych zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Cele szczegółowe:

Konserwacja, digitalizacja i upowszechnianie unikatowych zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Efekty:


Zadanie 1


Digitalizacja i upowszechnienie w otwartym dostępie unikatowego zbioru nut Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Zadanie polegać będzie na digitalizacji i umieszczeniu w Śląskiej BiblioteceCyfrowej (ŚBC) kolekcji 166 wydawnictw nutowych. Ponadto wszystkie zeskanowane nuty zostaną poddane transkrypcji, dzięki czemu możliwe będzie ich automatyczne odsłuchanie i zapis w formacie MusicXML, PDF oraz audio. Nowa forma udostępniania zapisu nutowego znacznie poszerza dotychczasowe możliwości prezentacji historycznych utworów muzycznych nie tylko o formę możliwą do odsłuchania, ale także dalszego wykorzystania, zarówno przez muzyków profesjonalistów, jak i amatorów związanych ze światem muzyki. Digitalizacja obejmie zestaw nut zarówno dzieł kompozytorów znanych (J. S Bach., J. Brahms, J. Haydn, W. A. Mozart czy R. Wagner) jak i tych mniej popularnych (C. Franck , P. Graener, J. Raff czy A. Webern). Wiele z nich to wydawnictwa opublikowane na przełomie XIX i XX wieku. Całość ma walor unikatowy i może służyć celom dydaktycznym, popularyzatorskim, jak i wspomóc badania naukowe. Większość wybranych do digitalizacji wydawnictw ma ok. 100 lat, co powoduje ograniczenie możliwości wypożyczenia na zewnątrz tych egzemplarzy. Co więcej nie są one dostępne w żadnej bazie danych. Ich digitalizacja umożliwiłaby więc bezpłatny, nieograniczony czasowo dostęp do zbioru wszystkim zainteresowanym. Wiele z wyselekcjonowanych do projektu nut stanowi też cenne źródło informacji o historii i kulturze ze względu na obecność starych pieczęci antykwarycznych, dedykacji oraz archiwalnych zapisków czytelników. Realizacja zadania wymaga kupna skanera oraz specjalnego oprogramowania, które umożliwi transkrypcję i zapis w nowym formacie.

Zadanie 2

Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w otwartym dostępie wersji cyfrowej unikatowych dzieł ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Celem projektu jest konserwacja, digitalizacja i udostępnienie w otwartym dostępie w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej unikatowych w skali światowej pozycji znajdujących się w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Do projektu wytypowano trzy zabytkowe obiekty o tematyce religijnej – dwa rękopisy (XIII i XVII w) oraz jeden stary druk (XVI w.). Są to:

  1. Biblia łacińska z prologami (poł. XIII wieku.) - Pergaminowy kodeks powstał w połowie XIII wieku we Francji.
  2. Ewangelia (tetraevagelium) - Rękopis z I połowy XVII wieku, zawiera 4 ewangelie z przedmowami arcybiskupa Teofilaktesa z Ochrydy i aparatem liturgicznym. Księga pochodzi z cerkwi Zaśnięcia NMP w Płazowie (dzisiejsze województwo podkarpackie). Ewangelia stanowi wartościowy zabytek piśmiennictwa ruskiego Rzeczypospolitej I poł. XVII wieku.
  3. Pjsně Duchownj Ewangelistské (drukowane w Ivančicích w roku 1564) - to kancjonał Jednoty Braci Czeskich. Egzemplarze tego wydania są w posiadaniu czeskich bibliotek (m.in. Biblioteki Narodowej w Pradze), ale nie są znane inne kolorowane egzemplarze tej edycji. Drukowaną dwubarwnie (czarno-czerwono) księgę zdobi bogata i wytworna dekoracja drzeworytnicza z licznymi inicjałami figuralnymi ukazującymi sceny biblijne oraz inicjały ornamentalne z motywami roślinnymi. Księga jest ręcznie kolorowana z wykorzystaniem wielu kolorów oraz złota. Są to pozycje o wyjątkowej wartości historycznej i kulturowej. Stanowią one ważną część europejskiego dziedzictwa kulturowego. Przeprowadzone kompleksowe działania polegające na połączeniu konserwacji, digitalizacji i udostępnieniu w bibliotece cyfrowej wytypowanych obiektów w jednym projekcie mają na celu przywrócenie świetności zniszczonych ksiąg. Digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej umożliwi szeroki dostęp wszystkim zainteresowanym oraz prowadzenie prac badawczych.

Projekt współfinansowany przez: Ministerstwo Nauki i Edukacji.

Całkowita wartość projektu: 59 756,50 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 59 756,50 PLN.

Dofinansowanie: 53 756,50 PLN.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2020 r. – 31 grudnia 2021 r.

Udostępnij