Jeżeli wszystkie egzemplarze danego tytułu są wypożyczone, możemy dokonać rezerwacji:

  • po kliknięciu w opcję zarezerwuj system powiadamia o liczbie osób oczekujących na dokument oraz pyta ile dni rezerwacja ma być ważna. Domyślną wartością w oknie wyboru jest 60. Po tym terminie rezerwacja będzie anulowana,
  • kiedy zarezerwowany dokument zostanie zwrócony, automatycznie pojawi się na koncie Czytelnika w zakładce "zamówione dokumenty - przed wysłaniem zamówienia",
  • następnie w ciągu 7 dni należy wybrać opcję "wyślij zamówienie". Niewysłanie zamówienia skutkuje brakiem możliwości wypożyczenia zarezerwowanego dokumentu.

Udostępnij