Książkę można samodzielnie prolongować, jeżeli:

  • dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
  • żaden egzemplarz z tego wydania nie został zarezerwowany przez innego czytelnika,
  • książka wcześniej nie została prolongowana w Wypożyczalni,
  • książka nie była wcześniej już prolongowana 3 razy.

Uwaga! Każdą książkę można prolongować do 3 razy. Dlatego też aby móc maksymalnie wykorzystać czas wypożyczenia najlepiej prolongować tuż przed upływem daty zwrotu.

Aby samodzielnie prolongować książkę, należy:

  • zalogować się na swoje konto, ikonka znajduje się w górnym pasku okna katalogu,
  • kliknąć w zakładkę prolongaty (tu trzeba poczekać, bo dane mogą się długo ściągać), pojawi się lista książek, które mogą być prolongowane,
  • kliknąć przycisk prolonguj przy książce, której termin wypożyczenia chcesz przedłużyć - system zażąda potwierdzenia,
  • po kliknięciu w przycisk tak pojawi się opis książki z nowym terminem zwrotu oraz z informacją, że prolongata została przeprowadzona pomyślnie.

Udostępnij