CINIBA - CINIBA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Slider

V Kongres Ludzi MarketinguW piątek 19 września w CINiBA odbył V Kongres Ludzi Marketingu. W ramach wydarzenia, w Bibliotece przeprowadzono wykłady, prezentacje i warsztaty dotyczące m.in. takich zagadnień jak współczesne style życia i aktualne trendy w marketingu. Organizatorzy: Śląskie Towarzystwo Marketingowe oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniach.

 

Zgłoszenie udziału

Liczba miejsc ograniczona.

V Kongres Ludzi MarketinguProgram


10.00 Rejestracja uczestników

10.45 – 11.00 - Powitanie, prezentacja programu: Artur Kurkiewicz (prezes ŚTM), Tomasz Sobisz (wiceprezes ŚTM) oraz Jadwiga Witek (CINiBA)

11.00 – 13.30 – Cześć I – PREZENTACJE, WYKŁADY (Sala Konferencyjna, poziom 0)


11.00 11.30
Marketing w koncepcji Sustainbility – bariery i perspektywy rozwoju prof. Arnold Pabian, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Marketing w koncepcji sustainability to młody, dopiero kształtujący się obszar wiedzy zaliczany do sustainable science. Stanowi nadrzędną koncepcję w stosunku do takich nurtów współczesnego marketingu, jak chociażby: ecological marketing, green marketing, environmental marketing, social marketing. Marketing w koncepcji sustainability wyrasta nie z potrzeb pojedynczych organizacji czy sektorów gospodarki, lecz z globalnej potrzeby ochrony planety, na której są one zlokalizowane. W trakcie wykładu przedstawione zostaną główne przesłanki powstania tej koncepcji, określone sfery marketingu, w której może być stosowana, oraz wskazane podstawowe bariery i perspektywy jej rozwoju.

11.30 – 12.00
"Apolonia" z ogonkiem o tym jak powstała polska czcionka narodowa i jak się spisuje. Co widzimy, gdy czytamy i jaką rolę odgrywa litera w reklamie od 2000 lat dr Tomasz Wełna

Przegląd przykładów dawnych i współczesnych pokaże, jak wielką rolę pełni litera w przekazie powszechnym i reklamie.

12.00 – 12.45
7 dróg do autentyczności, czyli jak zmieniła się komunikacja i oczekiwania konsumentów Marcin Maj, prezes agencji interaktywnej OS3

* Dlaczego konsumenci poszukują autentyczności w markach?
* Czy jest dziś coś takiego jak 100% naturalnego doświadczenia autentyczności?
* Jak wytworzyć doświadczenie autentyczności?
* Jak wykorzystać doświadczenia konsumenckie? Czy warto przekładać je na markę? * Czy warto pozwolić ingerować w Twoją markę?
* Co dotyka konsumentów: cultura tension, story, wartości WHY
* Czy jest miejsce dla technologii w świecie poszukiwania AUTENTYCZNOŚCI?

12.45 – 13.30
Zwyczaje zakupowe Polaków – które działania promocyjne są bardziej skuteczne, a które mniej? Karolina Karolczak, dyrektor marketingu handlowego Agros Nova (m.in. marki: Dr Witt, Fortuna, Garden, Kotlin, Krakus, Łowicz, Pysio, Tarczyn)
* Co jest ważne dla konsumenta?
* Czym Polacy kierują się robiąc zakupy?
* Czy lubią promocje?
* Na jakie promocje najczęściej dają się skusić?
* Co denerwuje nas podczas zakupów?
* Jakie promocje już nie działają na Polaków?
* W jaki sposób zmieniają się mechanizmy promocyjne w sklepach (na przestrzeni ostatnich lat)?

13.30 – 14.10 – Przerwa - czas na rozmowy integracyjne i poczęstunek

 

14.10-16.00 – Część II - WARSZTATY I ZAJĘCIA W GRUPACH 

Warsztaty odbywają się równolegle – każdy z uczestników będzie mógł zapisać się na konkretny warsztat w trakcie rejestracji (oczywiście w miarę wolnych miejsc).

WARSZTAT I (Sala Konferencyjna, poziom 0)

Prawne aspekty prowadzenia kampanii reklamowej – warsztaty z konstruowania umów – B.Pudo i J.Góra, prawnicy, Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Prowadzący warsztat wskażą na jakie aspekty należy zwrócić uwagę w ramach organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej, zarówno z punktu widzenia zlecającego, agencii reklamowej, jak i konkretnych twórców

WARSZTAT II (Sala Seminaryjna, poziom 2)

Marketing w dobrym stylu, czyli jak świadomie budować własny wizerunek – Monika Janik, stylista ubioru.
W trakcie warsztatu będzie mowa o:
- znaczeniu wizerunku,
- psychologii koloru,
- stylu,
- bazie garderoby.

WARSZTAT III (Sala Dydaktyczna, poziom 0)

Informacyjne narzędzia wspierania działań marketingowych - Jadwiga Witek i Tomasz Zięba - CINiBA
Podczas zajęć uczestnicy poznają najlepsze narzędzia wyszukiwania informacji ekonomicznej, rekomendowane przez naukowców Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także specjalistów informacji naukowej CINiBA.
Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności tworzenia własnej strategii odnajdywani informacji niezbędnej w działalności z obszaru marketingu, w oparciu o profesjonalne zasoby internetowe polskie i zagraniczne. Warsztaty odbywają się w pracowni komputerowej. Program bazuje na dostępnych online oraz w sieci CINiBA narzędziach informacji naukowej, ekonomicznej i biznesowej.16.00 – 16.30 – Przerwa - czas na rozmowy integracyjne i poczęstunek

16.30 – 19.45 – Cześć III - PREZENTACJE, WYKŁADY (Sala Konferencyjna, poziom 0)

 16.30 – 17.15
Podjąć wyzwanie nowa rola CMO w organizacji Katarzyna Okularczyk, dyrektor Marketingu i Komunikacji IBM Polska i Kraje Bałtyckie

Zmieniają się zwyczaje i wymagania klientów, a nowoczesny marketing musi umieć je przewidzieć i błyskawicznie się do nich dostosować. Podczas naszego spotkania będziemy dyskutować na temat najnowszych wyzwań CMO, omówimy trendy takie jak rosnąca ilość danych, mobilność, digitalizacja i media społecznościowe. W jaki sposób skoncentrować działania całej organizacji wokół potrzeb klienta? Jak przeskoczyć coraz wyższą poprzeczkę warunków rynkowych? Inspiracją będą wyniki badania CMO Study 2014, które oparte jest na rozmowach z ponad 520 Dyrektorami Marketingu z całego świata.

Badanie przedstawia na ile Dyrektorzy Marketingu zmienili swoje opinie od czasu badania w 2011 roku, oraz trzy bardzo ważne aspekty pracy CMO:
1. Wykorzystanie zaawansowanej analityki dla lepszego poznania klienta,
2. Projektowanie unikalnego doświadczenia klienta,
3. Spełnienie obietnic danych klientowi, a także w jakim stopniu Dyrektorzy Marketingu współpracują z innymi członkami zarządu i dyrektorami i jaki ma to wpływ na ich pracę i wyniki organizacji.

17.15 – 18.00
Prawo autorskie w działalności reklamowej Jarosław Góra Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.
Poruszone zostaną podstawowe kwestie dotyczące prawa autorskiego oraz utworów, jakie składają się na dzieło reklamowe. Krótko wskażę na podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich w przypadku kampanii reklamowej, a na koniec podam kilka przykładów spraw o plagiat w reklamie i naruszenie innych praw osób trzecich (prawa do wizerunku itd.).

18.00 – 18.35
Eye tracking oraz inne techniki badań marketingowych, które wspomagają zarządzanie opakowaniem Aleksander Buczkowski, szef działu badań ilościowych i wiceprezes Zarządu firmy badań marketingowych BCMM

Celem prezentacji będzie omówienie różnych technik badawczych służących ocenie kondycji obecnego opakowania oraz przygotowaniu opakowania nowego produktu. W szczególności zaprezentowane zostaną badania zauważalności opakowania na półce wraz z demonstracją działania eye trackera.

18.35 – 18.50
Coaching marki osobistej Olgierd Graca,, wydawca


18.50 – 19.30
Tożsamość wizualna polskich województw dr Anna Adamus-Matuszyńska, Piotr Dzik
Wiele się pisze o identyfikacji wizualnej miejsc, jednak niewiele jest systematycznych studiów pokazujących jak owa identyfikacja układa się (lub nie) w określoną całość. Nasze wystąpienie jest próbą systematycznego przeglądu sytuacji w polskich województwach i zaproponowania podejścia metodologicznego, które mogłoby być wykorzystane w dalszych, systematycznych analizach. Przykładowo - badać można, na podstawowym poziomie, elementy następujące:
* Czy logo istnieje?
* Jeśli istnieje – to czy jest stosowane?
* Czy istnieje system identyfikacji czy tylko logo?
* Kto wykonał identyfikację – firma, autor wyłoniony w konkursie, profesjonalny grafik?
* Jak jest trwałość znaku, czy był zmieniany lub modyfikowany?
Polskie województwa samorządowe są wdzięcznym polem do analizy, powstały bowiem dopiero 14 lata temu, a poważniejsze działania promocyjne podjęły po 2004 roku, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Jednym z wyznaczników owych działań było powstanie i wdrożenie znaków promocyjnych czy też pełnych systemów identyfikacji wizualnej.


19.30 – 19.45 – Zakończenie Kongresu

 

PRELEGENCI ORAZ PROWADZĄCY WARSZTATY

 Arnold Pabian
Prof. zw. dr hab., specjalista z zakresu marketingu, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw. Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (kadencje 2008-2012 oraz 2012-2016), dyrektor Instytutu Marketingu. Doktorat z zakresu nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Habilitował się na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W 2011 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych. Przewodniczący Editorial Board Members pisma naukowego Polish Journal of Management Studies. Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk O/Katowice. Autor około 250 publikacji, w tym książek: Marketing w budownictwie (Warszawa 1999), Biznesplan (Warszawa 2000),  Marketing szkoły wyższej (Warszawa 2005), Promocja. Nowoczesne środki i formy (Warszawa 2008). Ponad 100 artykułów opublikował w pismach centralnych.
Uczestnik kongresów międzynarodowych, konferencji i seminariów, które odbyły się między innymi w USA, Australii, Kanadzie, Japonii, Meksyku, Singapurze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji i Chinach. Organizator konferencji oraz seminariów z udziałem uznanych naukowców, ludzi wielkiego biznesu oraz przedstawicieli rządu i organów państwowych. Współautor kilku patentów.

Tomasz Wełna
Urodzony w Krakowie w 1980 roku. Absolwent i wieloletni pracownik Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autor polskiej czcionki narodowej APOLONIA używanej m.in. przez Ministerstwo Obrony Narodowej, IPN, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Prelegent na konferencjach i wykładach organizowanych m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Języka Polskiego, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Grafik projektant i niezależny wykładowca. Prowadzi własną szkołę rysunku, malarstwa i projektowania "OKO" w Krakowie. Założyciel serwisu polskiefonty.pl
Współpracował m.in. z firmami: Agora, TVN, CANSON, IT-media, INTERIA.PL

Marcin Maj
Od 15 lat związany z marketingiem i reklamą. Doceniony przez branżę za całokształt dorobku w biznesie reklamowym otrzymał tytuł AdMana 2013. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Juror w konkursach PNSA i EFFIE. Prelegent na wielu kongresach poświęconych zagadnieniom marketingu internetowego. Współautor książki „Standardy kierowania zespołem handlowym”. Specjalista w zakresie programowania neurolingwistycznego i marketingu perswazyjnego. Odpowiedzialny za pozyskanie takich Klientów agencji jak: BMW, PHILIPS, Hasbro, Hoop Polska, ING, Intel, Orange, PKO Banku Polskiego, PZU, Sygma Bank, Unilever, Tarczyński.
Prezes OS3 i wiceprezes OS3 Group SA. Zaczynał jako Account Manager, Client Service Director i Warsaw Branch Manager. W 2004 roku został członkiem zarządu firmy, a dwa lata później jej Dyrektorem Zarządzającym. Dziś jest odpowiedzialny za akwizycję nowych spółek portfelowych oraz za rozwój i koordynowanie spółek wchodzących w skład Grupy (OS3, OSTRYGA, mobileGo, Faster&Better, Mr Target)  oraz ich wzmacnianie pozycji na rynku polskim i międzynarodowym. 

Karolina Karolczak
Dyrektor marketingu handlowego Agros Nova. Odpowiada za wszystkie linie produktowe takich marek jak Dr Witt, Fortuna, Garden, Kotlin, Krakus, Łowicz, Pysio czy Tarczyn. Ponadto do jej zadań należą współtworzenie polityki handlowej, realizacja strategii sprzedaży, odpowiedzialność za budowanie długotrwałych i silnych relacji z klientami firmy oraz współpraca z producentami, dystrybutorami, sieciami handlowymi, domami mediowymi, agencjami badań rynkowych i PR.
Posiada 14-letnie doświadczenie, które zdobywała pracując dla FoodCare, BIC Polska, Levi Strasuss oraz Sephora, gdzie odpowiadała za tworzenie i implementowanie strategii marketingowej 360°, wspieranie i organizowanie zadań działu sprzedaży, współtworzenie strategii przedsiębiorstwa m.in. na rynkach wschodnich. Posiada rozległe kompetencje obejmujące takie obszary jak: merchandising, category management, trade marketing, consumer marketing, operational development, sales activities, sales strategy.
Prelegentka wielu konferencji poświęconych marketingowi i sprzedaży, coach, wykładowca Silesian International Business School, autorka publikacji branżowych.

Jarosław Góra (warsztat i wykład)
Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, gdzie istotną kwestią są prawa autorskie, własność przemysłowa i know-how (twórcy i artyści, producenci filmowi, biura architektoniczne, podmioty z branży IT, instytucje kulturalne).
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie (2010). Uczestnik seminarium magisterskiego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie (2009-2010). W latach 2006 - 2009 praktykant w kancelariach prawnych, sądach oraz urzędach, a następnie od 2009 związany z Kancelarią SZiP.
Prelegent na wielu konferencjach w całej Polsce, a także prowadzący szeregu szkoleń związanych z IP, IT oraz bezpieczeństwem informacji. Trener w ramach Akademii Informatyki Śledczej, gdzie przeprowadza szkolenia z zakresu problematyki związane z dowodami elektronicznymi.
Posługuje się językiem angielskim. Autor kancelaryjnego IP bloga o własności intelektualnej i nowych technologii.

Bartosz Pudo (warsztat)
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Laureat nagrody przyznawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepsze prace naukowe, organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Zdobywca wyróżnienia w konkursie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego Itelect.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz prawa konkurencji. Prelegent na licznych konferencjach naukowych oraz autor publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych. Od 2014 roku związany z SZiP.
W wolnych chwilach słucha muzyki alternatywnej, odwiedza festiwale muzyczne i podróżuje. Miłośnik architektury nowoczesnej.

Monika Janik (warsztat)
Właścicielka firmy KREACJA, konsultant wizerunku osobistego, biznesowego, publicznego. Z wykształcenia ekonomistka, od wielu lat zajmuje się branżą modową. Propagatorka wizerunku szytego na miarę, dopasowanego indywidualnie i niepowtarzalnego. Łącząc doświadczenie i umiejętności, pomaga pewniej poczuć się w trudnym świecie biznesu. Doradza także osobom publicznym w kreowaniu wizerunku.Współpracuje z Radiem Katowice – uczestnicząc w programach jako konsultant i doradca.Pisze i publikuje artykuły na łamach czasopism i periodyków. Prowadzi szkolenia dla osób indywidualnych oraz firm. Tworzy oraz realizuje projekty w zakresie budowania wizerunku dla osób prywatnych, publicznych, firm, organizacji, korporacji. W siedzibie firmy Kreacja organizuje cykliczne Autorskie Warsztaty Moniki Janik. Organizuje sesje stylistyczne oraz przygotowania do sesji zdjęciowych w trakcie eventów i kampanii promocyjnych.
Wspomaga swoją wiedzą organizacje społeczne oraz instytucje publiczne, w tym: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Śląskie Towarzystwo Marketingowe, UM Mysłowice, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Jadwiga Witek (warsztat)
Rzecznik prasowy, specjalista ds. promocji PR w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, projektowania i budowy multimedialnych serwisów internetowych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych oraz Public Relations na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Prywatnie wielbicielka literatura amerykańskiej, polskiej, rosyjskiej i francuskiej, filmów J.J. Kolskiego oraz kuchni eksperymentalnej.

Tomasz Zięba (warsztat)
Jest absolwentem Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1995-2000). Od 2000 roku pracuje w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej , w Departamencie Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej. Jest ekspertem w wyszukiwaniu informacji w Internecie. Zawodowo interesuje się także potrzebami informacyjnymi społeczeństwa oraz digitalizacją klasycznych zbiorów biblioteczno-archiwalnych.

Katarzyna Okularczyk
Katarzyna Okularczyk dołączyła do zespołu IBM Polska w styczniu 1999 i rozpoczęła pracę na stanowisku analityka rynku dla działu usług. W 2001 roku została oddelegowana do Paryża, gdzie objęła stanowisko analityka rynku dla Europy Centralnej i Środkowej oraz Afryki. W 2005 roku pracowała w centrali regionalnej w Wiedniu. W styczniu 2006 roku, objęła stanowisko Dyrektora Marketingu. Od lutego 2009 roku zarządza zintegrowanymi działami marketingu i komunikacji. Od 2011 roku jest również odpowiedzialna za marketing i komunikację w Krajach Bałtyckich (Litwie, Łotwie i Estonii).
Tytuł magistra uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Zarządzania i Marketingu. Jest absolwentką Chartered Institute of Marketing. Ukończyła również IBM Marketing Leadership Development Program.

Aleksander Buczkowski
Studiował w Katedrze Badań Konsumpcji Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a następnie od 1999 roku związał się ze specjalistyczną firmą badań marketingowych BCMM, w której od konsultanta awansował na stanowisko szefa działu badań ilościowych i Wiceprezesa Zarządu. Specjalizuje się w metodologii badań ilościowych i analizie danych pierwotnych. Członek PTBRiO i ŚTM.

Olgierd Graca
Wieloletni przedsiębiorca, właściciel Wydawnictwa Gall, współzałożyciel Hermann Scherer Institute, absolwent Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ i student Szkoły Coachów Noble Manhattan Coaching.Posiada 18-letnie doświadczenie w wydawaniu książek, co uczyniło go mentorem i ekspertem w tej dziedzinie. Absolwent Studiów Doktoranckich w katedrze Systemów i Technik Zarządzania AE, Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW, a także wielu szkoleń i kursów dedykowanych wydawcom i redaktorom prowadzącym. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego na UJ oraz Podyplomowe Studia Managerskie na UŚ. Obszary jego zainteresowań to: budowanie marki, wystąpienia publiczne, prezentacja produktów, sztuka improwizacji, storytelling oraz marketing usług szkoleniowych.

Piotr Dzik
Trener, doradca, konsultant, wykładowca akademicki i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie komunikacji marketingowej, promocji, reklamy i Public Relations. Absolwent nauk politycznych (1984) oraz socjologii (1989, z wyróżnieniem) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Na stałe zatrudniony od 2002 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Projektowy jako wykładowca podstaw marketingu oraz od 2013 r. w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach (od 2013r.). Dyrektor ds. strategii i i kreacji w firmie „Konsultant Jacek Siatkowski”. Prowadzi badania w dziedzinie systemów identyfikacji wizualnej jednostek terytorialnych. Publikuje w kwartalniku projektowym „2+3D”.

Anna Adamus-Matuszyńska
Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych Psychologia Menedżerska. Trener i szkoleniowiec w zakresie komunikowania, public relations, zarządzania zespołami. W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 – 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w 2000/2001. Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001, współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce.
Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania.Zrealizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe, w tym marketingu terytorialnego. Autorka publikacji z zakresu konfliktu społecznego, zarządzania personelem, public relations.

 


 

Data: 19.09.2014 - piątek
Miejsce: CINiBA, ul. Bankowa 11a, Katowice
Godziny: 10.00-20.00
Liczba miejsc: 100
Poczęstunek: bufet kanapkowy, domowe ciasto, napoje zimne i gorące
Wstęp: bezpłatny

Więcej informacji o Śląskim Towarzystwie Marketingowym znajdziecie Państwo na stronie: http://marketing.silesia.pl/index.php

Udostępnij