CINIBA - Krótka historia projektu i budowy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow
2000 r. Przekazanie terenu za budynkiem Wydziału Nauk Społecznych UŚ z przeznaczeniem na budowę nowego gmachu biblioteki przez Urząd Miasta Katowice.

2002 r.

Zorganizowanie przez SARP Katowice na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogólnopolskiego otwartego konkursu realizacyjnego dwuetapowego, którego tematem było opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej spełniającej wymagania współczesnej techniki, standardów użytkowych skomplikowanego funkcjonalnie obiektu oraz wysokiej wartości estetycznej.
I nagrodę otrzymała praca konkursowa nr 32 autorstwa pracowni HS99 Herman i Śmierzewski z Koszalina.

07.01.2005 r. Zawarcie porozumienia o współpracy w zakresie działań na rzecz budowy wspólnej dla UŚ i AE biblioteki akademickie  pomiędzy Uniwersytetem Śląskim, Akademią Ekonomiczną (obecnie Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach), a Miastem Katowice.
25.01.2005 r. Uchwała Senatu UŚ pozytywnie opiniująca wspólne przedsięwzięcie.
21.04.2008 r. Zawarcie Umowy Konsorcjum regulującej zasady dotyczące realizacji projektu oraz funkcjonowania nowej jednostki pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a  Akademią Ekonomiczną (obecnie Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach).
08.07.2008 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast, działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu. Uniwersytet Śląski stał się Liderem projektu.
12.02.2009 r. Zawarcie umowy dotyczącej pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.
01.10.2009 r. Zawarcie umowy dotyczącej pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji z pracownią architektoniczną HS99.
 07.08.2009 r. Zawarcie umowy z Generalnym Wykonawcą, którym zostało Konsorcjum –Mostostal Warszawa SA oraz Acciona Infraestructuras SA.
27.05.2011 r. Wpisanie do Dziennika Budowy informacji o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego.
07.07.2011 r. Podpisanie Protokółu Odbioru Końcowego.
31.08.2011-01.06.2012r. Dostawy i usługi w zakresie wyposażenia budynku. 
24.06.2012 r. Rozpoczęcie przenoszenia zbiorów BUŚ i BG UE do nowego gmachu.
12.10.2012 r. Uroczyste otwarcie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

 

 

Udostępnij