CINIBA - Źródła elektroniczne

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Źródła elektroniczne

There is no translation available.

Biological Abstracts: wejście do bazyTryb dostępu : online UŚ, zasięg chronologiczny : 2004

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Biological Abstracts: wejście do bazy

 

Międzynarodowa baza danych z zakresu biologii i nauk pokrewnych (botanika, zoologia, biochemia, biotechnologia, genetyka, nauki medyczne, ekologia, mikrobiologia, nauki rolnicze). W bazie indeksowanych jest ponad 4000 czasopism naukowych. Ponad 90% rekordów zawiera abstrakty.

Baza jest dostępna w całej Uczelni, ale tylko dla jednego użytkownika w tym samym czasie.

Biological Abstracts - pomoc i szkolenie

There is no translation available.

BRENDA: wejście do bazyWolny dostęp

BRENDA: wejście do bazy

BRENDA jest bazą danych dotyczącą enzymów. Tworzona jest przez Instytut Biochemii Uniwersytetu w Kolonii i udostępniana nieodpłatnie środowisku naukowemu.

There is no translation available.

Business Source Ultimate: wejście do bazyTryb dostępu : online UŚ i UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Business Source Ultimate: wejście do bazy

 

Baza danych z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów, biznesu. Indeksuje ponad 1300 czasopism dziedzinowych, większość z dostępem pełnotekstowym. Zasięg chronologiczny zróżnicowany - zdarzają się tytuły XIX-wieczne. Oprócz czasopism baza zawiera materiały między innymi z książek, informatorów, statystyk, konferencji, raportów.

Korzystanie z baz na platformie EbscoHost - film instruktażowy
There is no translation available.

Central and Eastern European Online Library: wejście do bazyTryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Central and Eastern European Online Library: wejście do bazy

CEEOL udostępnia zawartość ponad 2400 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie (chociaż na liście jest kilka tytułów z innych kontynentów). W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany. Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

Instrukcja korzystania - film instruktażowy

There is no translation available.

Chemical Hazards in Industry: wejście do bazyTryb dostępu : online UŚ, zasięg chronologiczny : 1981-

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Chemical Hazards in Industry: wejście do bazy

 

Baza dotycząca chemicznych zagrożeń w przemyśle obejmująca przegląd literatury naukowej i technicznej od 1981 roku. Zakres tematyczny bazy: zagrożenia chemiczne i biologiczne, zdrowie i bezpieczeństwo, zagrożenia przemysłowe, przechowywanie i transport, gospodarka odpadami, ratownictwo, sprzęt ochronny, ustawodawstwo.

There is no translation available.

The European Mathematical Information Service: wejście do bazyWolny dostęp, zasięg chronologiczny : 1997-

The European Mathematical Information Service: wejście do bazy

 

Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny rozwijany przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMIS) zawiera pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna oraz około 50 czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej. Ponadto oferuje materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym. Baza aktualizowana jest raz w miesiącu.

There is no translation available.

ERIC: wejście do bazyTryb dostępu : online UŚ i UE, zasięg chronologiczny : 1966-

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

ERIC: wejście do bazy

 

ERIC - Baza danych z zakresu edukacji i dyscyplin pokrewnych. Zawiera opisy bibliograficzne z abstraktami artykułów z ponad 1000 czasopism (1,3 miliona rekordów). Dostęp pełnotekstowy do 792 czasopism w bazie Academic Search Ultimate. Linki do ponad 323 tys. dokumentów pełnotekstowych z serwisu dostawy dokumentów ERIC oraz pełnych tekstów z czasopism wydawnictwa Elsevier i Springer.

There is no translation available.

Eur-Lex: wejście do bazyWolny dostęp, zasięg chronologiczny : 1952-

Eur-Lex: wejście do bazy

 

Urzędowa baza danych Wspólnot Europejskich. Zawiera dane bibliograficzne i pełne teksty dokumentów od 1952 roku (z wyjątkiem dokumentów, których ważność wygasła przed 1 lipca 1979). Obejmuje całość ustawodawstwa Wspólnot Europejskich, traktaty, umowy międzynarodowe, dokumenty Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Obecnie baza zawiera ponad 2,8 mln dokumentów, rocznie przybywa ok. 12 000. Źródłem danych bazy są głównie: Official Journal of the European Communities (seria L i C), raporty Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, dokumenty końcowe komisji.

There is no translation available.

Film polski: wejście do bazyWolny dostęp

Film polski: wejście do bazy

 

Doskonałe źródło danych o polskich filmach, aktorach, reżyserach, nagrodach i wszystkich innych twórcach filmu. Baza składa się z 5 części: film powojenny, film przedwojenny, etiudy szkolne, dokumenty, polonica. Przeszukiwanie według nazwiska, tytułu filmu lub roku produkcji.

There is no translation available.

GreenFILE: wejście do bazy Tryb dostępu : online UŚ i UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

GreenFILE: wejście do bazy

Baza GreenFILE koncentruje się na zagadnieniach pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko, między innymi dotyczących globalnego ocieplenia, gospodarki odpadami, alternatywnych źródeł energii i wielu innych problemów. Baza indeksuje czasopisma naukowe, a także dokumenty rządowe i raporty. Obecnie zawiera ponad 538000 rekordów bibliograficznych z abstraktami i 5800 rekordów pełnotekstowych. Baza ma m.in. połączenie do platform ScienceDirect i SpringerLink.