CINIBA - Eur-Lex

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow
There is no translation available.

Eur-Lex: wejście do bazyWolny dostęp, zasięg chronologiczny : 1952-

Eur-Lex: wejście do bazy

 

Urzędowa baza danych Wspólnot Europejskich. Zawiera dane bibliograficzne i pełne teksty dokumentów od 1952 roku (z wyjątkiem dokumentów, których ważność wygasła przed 1 lipca 1979). Obejmuje całość ustawodawstwa Wspólnot Europejskich, traktaty, umowy międzynarodowe, dokumenty Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Obecnie baza zawiera ponad 2,8 mln dokumentów, rocznie przybywa ok. 12 000. Źródłem danych bazy są głównie: Official Journal of the European Communities (seria L i C), raporty Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, dokumenty końcowe komisji.

Udostępnij