CINIBA - Aktualne zasady funkcjonowania CINiB-y

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
previous arrow
next arrow
Slider
There is no translation available.

Szaowni Czytelnicy!

Uprzejmie informujemy, że od 4 października CINiBA dostępna będzie dla Państwa w pełnym wymiarze godzin tj. od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00.

Otwarte zostają dla Państwa: strefy wolnego dostępu, czytelnia główna oraz prasy bieżącej, miejsca do pracy, kabiny oraz stanowiska komputerowe.

Szczegółowe zasady funkcjonowania znajdą Państwo poniżej.

Serdecznie zapraszamy do Centrum!

Szczegółowe zasady funkcjonowania CINiB-y:

 1. Z CINiBy- skorzystać mogą jedynie osoby zarejestrowane w systemie bibliotecznym. Osoby, które nie posiadają konta zobowiązane są do dokonania zdalnej rejestracji i dopełnienia niezbędnych formalności w wypożyczalni.
 2. Przed wejściem do strefy wolnego dostępu zachęcamy do pozostawiania okryć wierzchnich i toreb w szafkach depozytowych. Wizytę w bibliotece należy zarejestrować w wypożyczalni.
 3. W CINiB-ie może jednocześnie przebywać maksymalnie 300 osób (1 os./15 m2).
 4. Warunkiem skorzystania z czytelni oraz kabin jest pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi dokumentu zarejestrowanego w systemie bibliotecznym (legitymacji studenckiej, pracowniczej lub karty bibliotecznej). Na terenie czytelni może przebywać, poza dyżurującym bibliotekarzem, maksymalnie 17 osób.
 5. Zamówienia na zbiory do korzystania w czytelni składa się poprzez katalog Integro. Z książek w czytelni można korzystać przez 7 dni. Na życzenie użytkownika okres ten może zostać wydłużony do dwóch tygodni, jeśli nie ma innych oczekujących.
 6. Z kabin mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby posiadające dokument uprawniający do wypożyczania zbiorów (legitymacja studencka, pracownicza, karta biblioteczna) lub kartę gościa. Kabiny podlegają rezerwacji telefonicznej (32 786 51 51) lub osobistej. Pierwszeństwo przysługuje pracownikom naukowym i doktorantom, a w następnej kolejności studentom UŚ i UE.
 7. Z kabiny może korzystać jeden użytkownik dziennie. Wewnątrz kabin nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. Kabiny są dezynfekowane po zakończeniu każdego dnia pracy.
 8. Po zakończeniu pracy w danym dniu kabinę należy zamknąć, a klucz zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi. Materiały biblioteczne można zostawić w pomieszczeniu na czas rezerwacji kabiny po zakończeniu pracy w danym dniu. CINiBA nie bierze odpowiedzialności za pozostawione tam cenne przedmioty.
 9. Ze zbiorów w strefie wolnego dostępu korzysta się samodzielnie. Elektroniczne zamówienia na materiały biblioteczne w tych strefach przeznaczone do wypożyczania można wysyłać wyłącznie w godz. 20:00 – 8:00.
 10. Wypożyczenia krótkoterminowe możliwe są zgodnie z zasadami wypożyczeń nocnych i weekendowych określonymi w Regulaminie udostępniania zbiorów w CINiB-ie („na noc” można wypożyczyć nie więcej niż  3 woluminy, nie wcześniej niż na godzinę przed zamknięciem CINiB-y; zwrot musi nastąpić do godz. 10:00 dnia następnego, „na weekend” można wypożyczyć nie więcej niż  5 woluminów; wypożyczenie możliwe jest ostatniego dnia pracy CINiB-y, nie wcześniej niż na godzinę przed jej zamknięciem, a zwrot musi być dokonany do godz. 10:00 pierwszego dnia pracy CINiB-y po przerwie).
 11. Dla zarejestrowanych użytkowników udostępnione zostają stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Zachęcamy jednak do korzystania z własnego sprzętu komputerowego. Stanowiska oddane do dyspozycji przez bibliotekę podlegają dezynfekcji.
 12. Zawieszona zostaje usługa książkomatów.
 13. Udostępnione zostają urządzenia do samodzielnych wypożyczeń (selfchecki) oraz skanery.
 14. Zachęcamy do dokonywania zwrotów książek poprzez całodobową wrzutnię umieszczoną na zewnątrz budynku.
 15. Możliwość zdalnego założenia konta przez formularz rejestracyjny utrzymana zostaje tylko dla pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UŚ i UE, którzy nie posiadają konta w CINiB-ie, a chcą uzyskać dostęp wyłącznie do źródeł elektronicznych z domu (w przypadku UŚ) lub skorzystać z usługi elektronicznego zamawiania i pobierania cyfrowych kopii materiałów (w przypadku UŚ i UE). UWAGA! Osoby, które nie posiadają konta w CINiB-ie a chcą korzystać z tradycyjnej usługi wypożyczania książek, powinny wypełnić formularz rejestracyjny online, a następnie zgłosić się do wypożyczalni w celu dopełnienia formalności. PROSIMY NOWYCH CZYTELNIKÓW O NIEWYSYŁANIE ELEKTRONICZNYCH POTWIERDZEŃ REJESTRACJI! KONIECZNA JEST PAŃSTWA WIZYTA WYPOŻYCZALNI!
 16. Zachęcamy do korzystania z baz prenumerowanych oraz zasobów dydaktycznej biblioteki cyfrowej UŚ z komputerów domowych. Wymaga to posiadania aktywnego konta w bibliotece. Autoryzacja odbywa się poprzez system HAN. Z baz mogą korzystać pracownicy, emerytowani pracownicy UŚ oraz studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ. 


Od 1 października ponownie uruchomiona zostaje usługa zamawiania skanów do Dydaktycznej Biblioteki Cyfrowej w ramach wsparcia zdalnego nauczania. Dla pozostałych użytkowników usługi „zamów kopię” przywrócona zostaje regulaminowa cena tj. 0,6 PLN.

covid komunikat litera i na żółtym tle
Nasze zasady bezpieczeństwa: 

1. Pracownicy oraz użytkownicy biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
2. Przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk, a na terenie całego budynku zakrywanie ust i nosa. Obowiązkowa jest także powszechna zasada zachowania dystansu społecznego.
3. Limit osób jednocześnie przebywających w budynku wynosi 1 os./15 m2. W czytelni dostępnych jest 17 miejsc. Osoby czekające w kolejce do wypożyczalni  proszone są o zachowanie zalecanej bezpiecznej odległości.
4. Osoba z wyraźnymi oznakami choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie zostanie wpuszczona na teren biblioteki.
5. Liczba osób przebywających w bibliotece będzie regulowana przez pracowników ochrony.
6. CINiBA zachęca do zwrotów książek w całodobowej wrzutni usytuowanej na zewnątrz gmachu.
7. Wypożyczalnia przyjmuje jedynie płatności kartą. Można je także zrealizować poprzez system PayU, BLIK (opcja jest dostępna po zalogowaniu się w zakładce "Konto użytkownika", w sekcji "Opłaty – nierozliczone") lub przelewem na konto.

Udostępnij