CINIBA - Nagrody dla CINiBA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow
There is no translation available.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka otrzymało Nagrodę Roku za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod Honorowym Patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Nagrodę Główną w Konkursie Polski Cement w Architekturze. Wyniki konkursów ogłoszono 7 grudnia 2012 r. podczas Walnego Zjazdu Delegatów SARP w Warszawie. Nagrody w imieniu Inwestora, tj. Konsorcjum Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odebrał Dyrektor CINiBA prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, który kierował realizacją Projektu CINiBA.

 

Nagroda Roku za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod Honorowym Patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Uzasadnienie decyzji Jury:

  • za prostą, piękną, jednorodną kompozycję architektury – bryły i wnętrz obiektu podkreśloną „detalem przewodnim” elementów pełnych i otworów na elewacjach i we wnętrzach, kontynuowanym rysunkiem posadzek i przegród wewnętrznych,
  • za klasycznie prosty, funkcjonalny układ wewnętrznej przestrzeni biblioteki,
  • za kulturalne, eleganckie nawiązanie gabarytami bryły do obecnego i projektowanego otoczenia.

Nagroda Główna Polski Cement w Architekturze

Konkurs Polski Cement w Architekturze jest organizowany od 1997 roku.Organizatorami Konkursu są: SARP oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. Celem tego Konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. W tegorocznej XVI edycji Konkursu, spośród zgłoszonych projektów, Jury nominowało 7 realizacji oddanych do użytku przed końcem 2011 roku.

Uzasadnienie Jury w sprawie Nagrody Głównej dla CINiBA:

Jury przyznało Nagrodę Główną w Konkursie Polski Cement w Architekturze za znakomity projekt i jego konsekwentną realizację; za kunsztowną formę architektoniczną świetnie odzwierciedlającą jej treści oraz wpisującą się w krajobraz kampusu Uniwersytetu Śląskiego jako nowa ikona Katowic. O tak wysokiej ocenie budynku zadecydowały m.in. – właściwa skala, rozwiązania  elewacyjne,dyspozycje materiałowe, kształtowanie detalu architektonicznego, czytelne rozplanowanie funkcji, przestrzeń wnętrz, słowem wszystko, co świadczy o znakomitym warsztacie architektonicznym. Na uwagę zasługuje umiejętne wykorzystanie podstawowego tworzywa budowlanego, z którego powstał obiekt, mianowicie betonu architektonicznego dominującego we wnętrzach oraz zastosowanie kontrastującej z nim kamiennej okładziny elewacyjnej w ceglastym odcieniu. Jury pragnie podkreślić, że sukces realizacji wynika z wielkich umiejętności i talentu autorów, czego początkiem była I nagroda zdobyta w konkursie architektonicznym, a więc droga osiągania najwyższej jakości architektury, jaka była, jest i zawsze będzie szczególną troską SARP.

Udostępnij