CINIBA - Dofinansowanie MNiSW dostępu do baz danych

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow
There is no translation available.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Utrzymanie dostępu do światowych i krajowych baz danych, w ramach środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę w roku 2013/2014 .


 

Termin realizacji zadania: 11.12.2013 – 30.09.2014

Źródła finansowania zadania - środki – ogółem: 187.221,40 zł w tym:

1)         środki własne jednostki: 16.509,67 zł;

2)         środki finansowe na naukę: 170.711,73 zł;

W ramach przyznanych środków Biblioteka UŚ zakupiła 9 baz danych. Wśród nich były pełnotekstowe i bibliograficzne systemy informacji prawnej oraz pełnotekstowe bazy danych z nauk humanistycznych i społecznych: Lex Omega, Westlaw, HeinOnline, Lex Polonica, Infor, Legalis, L’Anne Philologique, Central and Estaern European Online Library, A-to-Z.

Jednocześnie utrzymano dostęp do polskich oraz światowych baz danych, kluczowych dla rozwoju nauk prawniczych, społecznych oraz humanistycznych. Efektem było umożliwienie dostępu do tych źródeł informacji nie tylko pracownikom i studentom Uniwersytetu, ale także przedstawicielom gospodarki, przemysłu, mieszkańcom regionu, młodzieży.

Dostęp do podstawowych źródeł informacji prawnej jest kluczowy do realizacji celów polityki naukowej, współpracy na styku nauka-gospodarka-biznes oraz upowszechniania wiedzy prawnej wśród obywateli. Ma również wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy. Bazy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych umożliwiły prowadzenie badań naukowych, a także wspomaganie procesu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Udostępnianie ma zasięg regionalny, co jest związane z oddziaływaniem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w województwie śląskim. Biblioteka ma charakter otwarty dla mieszkańców województwa oraz innych użytkowników. Prenumerata baz danych jest jedną z podstawowych funkcji biblioteki akademickiej i realizowana jest od wielu lat. Przygotowanie zawodowe bibliotekarzy, a także warunki lokalowe i techniczne stały się gwarantem właściwego wykorzystania przyznanego dofinansowania.

Udostępnij