CINIBA - Protokół otwierania szafek

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider
There is no translation available.

 

 

Protokół otwarcia szafki depozytowej

Dnia ...

otwarto szafkę depozytową nr  ...

Zawartość szafki ...

 

 

 

Podpisy Komisji

 

Protokół przekazania rzeczy z depozytu

Dnia …

przekazano zawartość szafki nr ………………. , zgodną z protokołem otwarcia, z depozytu CINiBA

Pani/Panu …

Uwagi …

 

Podpis przekazującego                                                                                                              Podpis odbiorcy

Udostępnij