CINIBA - Prices (UE and US)

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
Slider

Cennik opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Podstawa prawna:
Rozdział I Paragraf 3 Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA

1. Udostępnianie zbiorów

 • zapis kaucyjny (opłata zwrotna) 150,00 zł.,
 • wydanie elektronicznej karty bibliotecznej lub jej duplikatu 10,00 zł.,
 • przetrzymanie książki ponad wyznaczony termin zwrotu: za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki w zwrocie jednego woluminu 1,00 zł.,
 • przetrzymanie książki ponad wyznaczony termin zwrotu: za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zwrocie jednego woluminu dla wypożyczeń nocnych i weekendowych 10,00 zł.,
 • wysłanie pierwszego monitu 3,00 zł.,
 • wysłanie kolejnego monitu 5,00 zł.,
 • uszkodzenie kodu paskowego lub naklejki wolnego dostępu 2,00 zł.,
 • uszkodzenie etykiety RFID 5,00 zł.,
 • zniszczenie książki, w zależności o stopnia zniszczenia (minimum) 20,00 zł.,

2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 • sprowadzenie książki z biblioteki krajowej 5,00 zł.,
 • sprowadzenie mikrofilmu z biblioteki krajowej 2,00 zł.,
 • sprowadzenie kserokopii z biblioteki krajowej według rachunku lub zryczałtowana opłata 4,00 zł.,
 • wykonanie mikrofilmu lub kserokopii z mikrofilmu, digitalizacja zbiorów - z bibliotek krajowych: według rachunku
 • sprowadzenie książki lub mikrofilmu z krajów europejskich (poza Wielką Brytanią) według rachunku lub zryczałtowana opłata 30,00 zł.,
 • sprowadzenie kserokopii z krajów europejskich (poza Wielką Brytanią) według rachunku lub zryczałtowana opłata 20,00 zł.,
 • sprowadzenie kopii z czasopism licencjonowanych (w wersji elektronicznej) z krajów europejskich (poza Wielką Brytanią) według rachunku lub zryczałtowana opłata 40,00 zł.,
 • wykonanie mikrofilmu lub kserokopii z mikrofilmu na specjalne zamówienie za granicą według rachunku
 • sprowadzenie książki lub mikrofilmu z Wielkiej Brytanii 100,00 zł.,
 • sprowadzenie kserokopii z Wielkiej Brytanii 50,00 zł.,
 • sprowadzenie materiałów z krajów pozaeuropejskich według rachunku + koszt opłaty pocztowej,
 • sprowadzenie z zagranicy książki dostępnej w kraju, ale niemożliwej do zamówienia w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych   według rachunku + koszt opłaty pocztowej.

Uwaga: do faktur za usługi wystawianych dla użytkowników nie będących studentami lub doktorantami doliczany jest podatek vat

3. Inne usługi (wykonywane w oparciu o zbiory biblioteki)

 • kwerenda bibliograficzna na zlecenie instytucji lub wyszukiwanie bibliometryczne na zlecenie instytucji lub osoby prywatnej - za każdą godzinę pracy pracownika biblioteki 50,00 zł.,
 • kserokopie dla instytucji (A4) 0,50 zł / str.,
 • skan czarno-biały wykonany z materiałów ze zbiorów biblioteki - format A4/A3 1,00/1,50 zł. za 1 plik,
 • skan kolorowy wykonany z materiałów ze zbiorów biblioteki - format A4/A3 1,50/2,00 zł. za 1 plik,
 • skan z mikrofilmu lub mikrofiszy 0,50 zł. za 1 plik,
 • fotografia cyfrowa wykonana z materiałów ze zbiorów biblioteki 3,00 zł. za 1 szt.,
 • nagrywanie danych na CD/DVD 5,00 zł. za 1 szt.

4. Pozostałe opłaty

 • za zagubiony numerek z szatni 25,00 zł.,
 • za zagubiony klucz do szafki depozytowej 50,00 zł.,

Udostępnij