CINIBA - Katalogi

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Katalogi

There is no translation available.

Przejdź do strony głównej.

There is no translation available.

Jakie dane zbieramy?

Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące odwiedzin. Znamy datę i czas nadejścia zapytania, adres IP, informacje o przeglądarce, protokole wykorzystywanym do komunikacji oraz błędach, które wystąpiły. Korzystamy również z dodatkowych narzędzi do analizy zachowań użytkowników.

 

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Dane zebrane podczas wizyty są wykorzystywane do celów związanych z administrowaniem strony. Informacje uzyskane z narzędzi do analizy zachowań użytkowników dają nam wiedzę o tym, w jakim kierunku się rozwijać.

 

Wykorzystanie ciasteczek

Podczas wizyty na stronie serwer zapisuje na dysku użytkownika krótkie pliki tekstowe zwane ciasteczkami. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych oraz nie ingerują w działanie komputera. Służą do identyfikacji przeglądarki i są wymagane do korzystania z niektórych funkcji dostępnych na stronie.

Klauzula informacyjna RODO dla czytelników

There is no translation available.

Zgodnie z zapisami  Zarządzenia nr 31/2014 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 13 marca 2014r. w sprawie utworzenia repozytorium rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Śląskim oraz określenia trybu i warunków ich gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i biblioteki specjalistyczne, na podstawie § 2 pkt. 2 Zarządzenia ustalone zostały następujące warunki przekazania pracy do repozytorium:

 1. Kierownik jednostki uprawnionej do nadawania stopnia doktora przekazuje do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach elektroniczną wersję rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem i recenzjami, umowę licencyjną oraz pismo przewodnie zawierające następujące informacje: imię i nazwisko doktoranta, tytuł rozprawy i  datę obrony.
 2. Elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem i recenzjami powinny być przygotowane
  w formacie PDF i nagrane na płytę CD lub DVD (praca doktorska w jednym pliku, recenzje i streszczenia w oddzielnych plikach).
 3. Ewentualne dodatkowe załączniki w postaci multimediów (np. filmy, nagrania dźwiękowe) powinny zostać dołączone na osobnych płytach CD (DVD).
 4. Pracownik jednostki przyjmujący pracę doktorską zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności przekazywanych danych oraz poprawności plików.
There is no translation available.

Zarządzenie nr 28

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zasad funkcjonowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zbiorów pod nazwą „Kolekcja Franciszki i Stefana Themersonów”.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) ustalam zasady funkcjonowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zbiorów pod nazwą „Kolekcja Franciszki i Stefana Themersonów” w sposób następujący:

§ 1


1. Zbiory związane z działalnością artystyczną Franciszki i Stefana Themersonów, zwane dalej zbiorami, przekazane przez Themerson Archive w Londynie, stanowią część zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego pod nazwą „Kolekcja Franciszki i Stefana Themersonów” i umieszczone są w wyodrębnionym pomieszczeniu zbiorów specjalnych w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) oraz nie ulegną rozproszeniu.
2. Zadaniem kolekcji, o której mowa w ust. 1 jest gromadzenie i popularyzowanie dorobku artystycznego Franciszki i Stefana Themersonów.
3. Opiekę nad zbiorami sprawuje wyznaczony przez Dyrektora CINiBA pracownik CINiBA. Nadzór nad zbiorami sprawuje Dyrektor CINiBA.
4. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określi Dyrektor CINiBA.
5. Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie występować o dotacje celowe na konserwacje, dokumentowanie i naukowe opracowanie zbiorów.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad funkcjonowania w Uniwersytecie zbiorów pod nazwą „Archiwum Franciszki i Stefana Themersonów”.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


REKTOR
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Doctoral dissertations stored in the Library of the University of Silesia are available in the Reading Room, Level 1 of the CINiBA building.

PhD Theses Catalogue – entry

We invite authors of doctoral theses to give us licence to put their texts in the Silesian Digital Library. If you are interested, please contact the library or send an electronic version of your thesis together with a signed licence.

 • The database is updated regularly. You can search by the following criteria: author, title, promoter, year, area of knowledge.
 • The catalogue does not include dissertations from the Faculty of Arts and the Faculty of Theology.
 • Work created at the Faculty of Law and Administration, the Faculty of Arts, the Faculty of Earth Sciences and the Faculty of Theology are available in the libraries of these faculties.

If all copies of a certain title are borrowed, a reservation can be made:

 • fter clicking on the “Reserve” option, the system shows the number of people waiting for the document and asks how many days the reservation should be valid. A default value in the box is 60 days. After that period, reservation would be canceled,
 • when the document is returned, the reservation automatically appears on the reader’s account in the “Requested documents – unsent” field,
 • the “Confirm request” option must then be used within seven days. Not having sent the order results in inability to borrow the reserved document.

Libraries in the electronic catalogue -  List of abbreviations

Abbreviations of the libraries’ names visible by the documents found in the electronic catalogue in the “Location” field develop after clicking with the cursor.

 

The University of Silesia Libraries - List of abbreviations

Go to the University of Economics in Katowice Libraries - List of abbreviations

 

BB

Library of the Faculty of Philology in Katowice - Reading Room and Circulation Desk of Library Science

BCH

CINiBA (Library of the University of Silesia - collections of Chemistry)

BFA BFAbg, BFAfo

Library of the Faculty of Philology in Sosnowiec – Circulation Desk of English Philology


BFG BFGbg, BFGfo

Library of the Faculty of Philology in Sosnowiec – Reading Room and Circulation Desk of Germanic Philology


BFK

Library of the Faculty of Philology in Katowice – Reading Room of Classical Studies


BFP, BFPbg

Library of the Faculty of Philology in Katowice


BFR BFRbg, BFRfo

Library of the Faculty of Philology in Sosnowiec – Circulation Desk of Romanic Philology


BFS BFSfo

Library of the Faculty of Philology in Sosnowiec – Circulation Desk of Slavonic Philology


BFW BFWbg, BFWfo

Library of the Faculty of Philology in Sosnowiec – Circulation Desk of East Slavonic Philology


BG

CINiBA (Library of the University of Silesia)


BIF

CINiBA (Library of the University of Silesia - collections of Physics)


BM

CINiBA (Library of the University of Silesia, collections of Mathematics)


BN

German Library


BNS

Library of the Faculty of Social Sciences


BNZ

Library of the Faculty of Earth Sciences


BOD

CINiBA (collections of Library of the Didactic Centre in Rybnik)


BPP BPPbg

Library of the Faculty of Pedagogy and Psychology


BPR

Library of the Faculty of Law and Administration


BSZ

Library of the School of Management


BWB

CINiBA (Library of the University of Silesia - collections of Biology)


BWT

CINiBA (Library of the University of Silesia - collections of Computer Science and Materials Science)


FUS

Branch Library of the University of Silesia in Cieszyn


KJB

Library of the Faculty of Philology in Sosnowiec – Reading Room of the Chair of Business Language


MSNP

CINiBA (Collections of Library of the International School of Political Science)


RTV

Library of the Faculty of Radio and Television


SJO

Library of the School of Foreign Languages

 

 

The University of Economics in Katowice Libraries - List of abbreviations

Go to the of the University of Silesia Libraries - List of abbreviations


P, G, W, CI

CINiBA (Library of the University of Economics)


cEKON, zEKON

Library of the Econometrics, Mathematics and Statistics Departments

cFIN, zFINA

Library of the Finance Department

cINFO, zINFO

Library of the Computer Science Department


cRACH, zRACH

Library of the Accounting Department


zKSMZ

Library of the Management Systems and Methods Department


cZARZ, zZARZ

Library of the Business Administration, Economics and Logistics Departments


cMARK, zMARK

Departments of Library Marketing Team


cPUL, wPUL, zPUL

Library of the International Economics and Applied Mathematics Departments

 

cBOND, zBOND

Library of the Science and Didactic Centre in Bielsko-Biała


cROND, zROND

Library of the Science and Didactic Centre in Rybnik

The “Account” option is designed for registered users of libraries. When a reader opens his account, he is asked to re-enter his password:

 • the reader has access to the following information: personal details, requested items and on-site items, reservations, renewals, user history, fines and fees. He can also change his password and e-mail;
 • thanks to the “Requested items” option the reader may check if he properly performed the order going into “Requested items – unsent”, at any time. In the “Reserved items – unsent” option shows also the reserved documents;
 • if the document has been only requested but unsent, after 24 hours it is available again and can be requested.

alt

The book can be self-renewed by a reader if:

 • the date of the return has not expired for any of the books borrowed,
 • no copy of that particular edition has been reserved by another reader,
 • the book has not been renewed at the Circulation Desk,
 • book has not been previously renewed 3 times.

Caution! Each book can be renewed up to 3 times. Therefore, in order to maximise the rental period it is the best to prolong the book immediately before the due date.

To self-renew a book, a reader should:

 • Log into a Library account, the icon is in the top bar of the catalogue windows
 • Click the “Renewable items” bookmark (in this case you have to wait, because the data may download slowly), a list of books that can be renewed is shown,
 • Click the “Renew” button by the book we want to extend the rental period - the system asks for confirmation
 • If we click the “Yes” button, description of the book appears – with a new date of the return indicating that the renewal is successful.