CINIBA - Źródła elektroniczne

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Slider

Źródła elektroniczne

MLA with Full TextTryb dostępu: Online UŚ (HAN)

  • Czas trwania testu: 18.02-17.04.2019

MLA with Full Text to znana baza z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, która została wzbogacona o dostęp do ok. 1000 czasopism w wersji pełnotekstowej.


GeoScienceWorldTryb dostępu: Online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Dostęp testowy: 18.02.19 - 17.03.19

GeoScienceWorld - wejście do bazy

GeoScience World - baza czasopism elektronicznych z zakresu nauk o Ziemi. Obejmuje zawartość 47 czasopism wydawanych przez 27 wydawców.

WittgensteinTryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

  • Czas trwania testu: 4.02-5.03.2019

Baza Twentieth Century Religious Thought Library zawiera prace i materiały archiwalne związane z myślicielami XX i XXI wieku. Ta internetowa kolekcja reprezentuje głosy islamu, judaizmu, religii Wschodu i chrześcijaństwa, w tym: międzynarodową selekcję anglojęzycznych wydań kluczowych autorów, takich jak Muhammad Abduh, Sadiq Jalal Al-Azm, Hans Urs von Baltasar, Karl Barth, Eugene Borowitz, Sergiusz Bułhakow, Rudolf Bultmann, Helder Camara, James Cone, Khaled Abou el Fadl, Ivone Gebara, Blu Greenberg, Gustavo Gutiérrez, Adolf von Harnack, Louis Jacob, Mordecai Kaplan, Sayyid Ahmad Khan, Henri de Lubac, Adolf Neubauer, Said Nursî, Wolfhart Pannenberg, Tariq Ramadan, Rosemary Radford Ruether, Dorothee Sölle, Abdolkarim Soroush, Muhammad Tahir-ul-Qadr, John Howard Yoder, Alan Watts, siostra Nivedita, KN Jayatilleke i Prayudh Payutto; pisma w języku arabskim wykonane przez Muhammada Abduha, w języku francuskim przez Abdou Filali-Ansary; a po niemiecku Karl Barth i Dietrich Bonhoeffer, tj. kompletne 17-tomowe niemieckie wydanie Dietricha Bonhoeffera Werke (DBW); kompletne 17 tomów angielskiej edycji serii Dietrich Bonhoeffer Works (DBWE); oraz wybór artykułów Reinholda Niebuhra i korespondencja Markusa Branna.

Biblioteka myśli religijnej XX wieku udostępnia zasoby pozwalające na badanie relacji chrześcijańsko-muzułmańsko-żydowskich i kluczowych pojęć z zakresu teologii w różnych religiach, w tym w religiach wschodnich. Wspiera badania i nauczanie w zakresie religii porównawczej, teologii, religii świata, religii i prawa, religii i polityki oraz służy jako ważne źródło kursów i stypendiów w zakresie studiów na Bliskim Wschodzie, teorii społecznej, studiów feministycznych, filozofii i historii świata.

Sage JournalsTryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

  • Czas trwania testu: 28.01-1.03.2019

Sage Journals to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). W ramach testu dostępna jest kolekcja z zakresu humanistyki i nauk społecznych.

Sage JournalsTryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

  • Czas trwania testu: 28.01-1.03.2019

Sage Journals to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). W ramach testu dostępna jest kolekcja z zakresu humanistyki i nauk społecznych.

miniszwlogo

Realizacja zadania: 1 czerwca 2017 r. – 31 października 2018

Rodzaj zadania: udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej

Umowa nr 645/P-DUN/2017

Celem zadania jest upowszechnienie dorobku pracowników i studentów poprzez umieszczenie ich w instytucjonalnym repozytorium.

Efektem działań projektu będzie zapewnienie bezpłatnego nieograniczonego dostępu do publikacji naukowych, dysertacji oraz materiałów naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych przygotowanych przez pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego. Po uruchomieniu repozytorium zostanie w nim umieszczone 1300 publikacji, w tym 540 rozpraw doktorskich oraz 760 prac naukowych. Równolegle podjęte zostaną działania polegające na szerokiej akcji informacyjnej wśród pracowników naukowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę otwartego dostępu w upowszechnianiu wyników badań naukowych oraz zagadnień prawa autorskiego.

Digital Literacy  wejścieDostęp w American Corner

Digital Literacy wejście

Baza dotycząca takich zjawisk w internecie jak: serwisy społecznościowe, cyberprzemoc, prywatność itp.

Flipster  wejścieDostęp w American Corner

Flipster wejście

Przegląd 17 magazynów z informacjami dotyczącymi kultury i stosunków międzynarodowych Stanów Zjednoczonych.

PressReader  wejścieDostęp w American Corner

PressReader wejście

Dostęp do ponad 400 gazet z całego świata.

Tryb dostępu : wolny dostęp

 

Edukacja - bibliograficzna baza danych zawierająca opisy artykułów z polskich czasopism z zakresu edukacji.