Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Rozprawy doktorskie UŚ przed obroną

Twórcze i techniczne aspekty reinterpretacji przestrzeni w obrazowaniu stereoskopowym : aneks do filmu Tajemnice Przyrody

Więcej o rozprawie: "Twórcze i techniczne aspekty reinterpretacji [...]"

Ochrona dziecka przed przemocą w rodzinie na terenie miasta Ruda Śląska

Więcej o rozprawie: "Ochrona dziecka przed przemocą w rodzinie [...]"

Działalność tzw. słupów w oszustwach VAT

Więcej o rozprawie: "Działalność tzw. słupów w oszustwach VAT"

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Więcej o rozprawie: "Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej"

Opracowanie syntezy nowego gwiaździstego polieteropoliolu do otrzymywania poliuretanów w oparciu o reakcje modelowe polieteropoliolu do otrzymywania poliuretanów w oparciu o reakcje modelowe

Więcej o rozprawie: "Opracowanie syntezy nowego gwiaździstego polieteropoliolu [...]"

Postawy i zachowania młodzieży urodzonej w okresie transformacji : studium socjologiczne na przykładzie młodzieży gimnazjalnej trzech rodzajów szkół

Więcej o rozprawie: "Postawy i zachowania młodzieży urodzonej w okresie [...]"

Społeczny charakter procesów produkcyjnych i ocena ich wpływu na jakość życia : studium socjologiczne na przykładzie sektora górnictwa węgla kamiennego

Więcej o rozprawie: "Społeczny charakter procesów produkcyjnych i ocena [...]"

Polski reportaż - przemiany i adaptacje

Więcej o rozprawie: "Polski reportaż - przemiany i adaptacje [...]"

Osobliwe zachowanie przewodnictwa w protycznych cieczach jonowych

Więcej o rozprawie: "Osobliwe zachowanie przewodnictwa [...]"

Wpływ kompleksów typu σ oraz μ na mikrostrukturę polibutadienu otrzymywanego w procesie polimeryzacji anionowej

Więcej o rozprawie: "Wpływ kompleksów typu σ oraz μ[...]"

Nowe azopoliamidoimidy i azopoliestroimidy : badania wpływu budowy chemicznej na właściwości fizyczne, w tym fotoindukowaną dwójłomność optyczną

Więcej o rozprawie: "Nowe azopoliamidoimidy i azopoliestroimidy [...]"

Komunikacyjne determinanty zmian organizacyjnych polskich partii politycznych na przełomie XX i XXI wieku

Więcej o rozprawie: "Komunikacyjne determinanty zmian organizacyjnych polskich partii politycznych [...]"

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.