Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Rozprawy doktorskie UŚ przed obroną

Dekady - rozkład pamięci. Zapis w glinie

Więcej o rozprawie: "Dekady - rozkład pamięci. Zapis w glinie"

Polityk dwóch epok : Tadeusza Matuszewicza (1765-1819) działalność publiczna

Więcej o rozprawie: "Polityk dwóch epok [...]"

Wybrane aspekty reprodukcji i witelogenezy u starzejących się samic Spodoptera exigua z linii selekcjonowanej w kierunku odporności na kadm

Więcej o rozprawie: "Wybrane aspekty reprodukcji i witelogenezy [...]"

Analiza bibliometryczna współczesnych czasopism z zakresu nauk górniczych

Więcej o rozprawie: "Analiza bibliometryczna współczesnych czasopism z zakresu nauk górniczych"

Algorytmy metaheurystyczne w kryptoanalizie szyfrów strumieniowych

Więcej o rozprawie: "Algorytmy metaheurystyczne w kryptoanalizie szyfrów strumieniowych"

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.