Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Rozprawy doktorskie UŚ przed obroną

Wykorzystanie opowiadania w procesie sprzedaży aplikacji Google Apps for Work : ujęcie z perspektywy genologii lingwistycznej

Więcej o rozprawie: "Wykorzystanie opowiadania w procesie sprzedaży aplikacji Google Apps for Work [...]"

Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku

Więcej o rozprawie: Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku

Telewizja jako medium kultury : cykliczne programy Telewizji Katowice w perspektywie medioznawczo-kulturowej

Więcej o rozprawie: "Telewizja jako medium kultury [...]"

Materia (meta)fizyczna : przyroda, transcendencja, granice języka w poezji R. S. Thomasa

Więcej o rozprawie: "Materia (meta)fizyczna [...]"

Realizm magiczny, absurd i dramat – próba interpretacji sztuk Niny Sadur

Więcej o rozprawie: "Realizm magiczny, absurd i dramat [...]"

Publiczne służby zatrudnienia w województwie śląskim wobec wyzwań aktywnej polityki rynku pracy

Więcej o rozprawie: "Publiczne służby zatrudnienia w województwie śląskim [...]"

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.