Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Studovna a Mediatéka

Studovna

Studovna

 

Ve Studovně, která se nachází na prvním patře budovy CINiBA, je možné používat knihy, časopisy, dokumenty z uzavřených skladů a také z půblikací objednaných v jiných knihovnách. Tyto materiály se nesmí nosit mimo studovnu. Na přání čtenáře může knihovník schovat objednané publikace,  maximálně na 7 dní. K dispozici čteněřů je 5 počítačových stanovišť.

Objednávky na materiály z uzavřených skladů jsou přijmovány nejpozději 30 minut před uzavřením. Objednávky složené po tomto čase budou realizovány následující pracovní den.

Knižní příruční fond se skládá z encyklopedií obecných(polské i zahraniční), bibliografií z vědních oborů a série Prace Naukowe UŚ.

Osoba, která chce používat Studovnu, nemusí být zapsána do knihovny, stačí, když ponechá knihovníkovi svůj osobní doklad (např. Studentskou legitimaci, občanský průkaz).

K dispozici čtenáře jsou kabiny kabiny pro individuální práci

 


Studovna denního tisku

Studovna denního tisku

 

Studovna denního tisku se nachází na druhém patře budovy CINiBA. Zde se nachází nejnovější informační tisk , kromě jiného, polské a zahraniční noviny, týdeníky.

 

 

 

 

Počítačová pracovna

Počítačová pracovna

 

V počítačové pracovně se nachází na prvním patře budovy CINiBA 21 terminálů s přístupem do sítě.

 

 

 

 

 

Mediatéka

Mediatéka

 

V Mediatéce, která se nachází na prvním patře, nabízíme přístup k multimédiím a k počítačovým stanovištím, která jsou vybavena přehrávači CD, která ke svému spuštění potřebují instalaci programu a restart počítače.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.