Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Zapisy i wypożyczenia

Formularz rejestracji nowych czytelników - przeznaczony tylko dla czytelników dotychczas niezapisanych do żadnej biblioteki UŚ i UE

Instrukcja rejestracji oraz korzystania z katalogu INTEGRO [plik PDF]

 

Zapisy i karta biblioteczna

Wypożyczanie

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Kto może wypożyczać zbiory?

 • pracownicy i emeryci UŚ i UE;
 • studenci 1 i 2 stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, uczestnicy studiów doktoranckich w  UŚ i UE oraz słuchacze studiów podyplomowych tych uczelni.
 • na zasadzie wzajemności: studenci 1 i 2 stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, uczestnicy studiów doktoranckich oraz słuchacze studiów podyplomowych szkół wyższych, które podpisały stosowne umowy trójstronne  z UŚ i UE. Pracownicy tych uczelni mają prawo wypożyczania książek na podstawie rewersu międzybibliotecznego lub wpłaconej kaucji bibliotecznej;
 • nauczyciele akademiccy innych uczelni, kadra zarządzająca firm i organizacji pozarządowych, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkie inne osoby, które ukończyły 18 lat - na podstawie wpłaconej kaucji bibliotecznej.

Umowy trójstronne

Politechnika Śląska (od 11.04.2013 r.), ASP w Katowicach (od 11.06.2013 r.), Śląski Uniwersytet Medyczny (od 27.06.2013 r.), AWF w Katowicach (od 05.11.2015 r.).

 • studenci Politechniki Śląskiej, ASP w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i AWF w Katowicach, którzy chcą się zapisać w Centrum, muszą mieć indeks z pieczątką swojej Biblioteki Głównej oraz legitymację studencką;
 • jeżeli uczelnia nie wydaje indeksów tradycyjnych, zapisu do CINiBA dokonuje się na podstawie pisemnego potwierdzenia rejestracji czytelnika w bazie macierzystej biblioteki;
 • studenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy chcą się zapisać w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej, Bibliotece ASP w Katowicach,  Bibliotece Śląskiego Uniwersytetu Medycznego lub w Bibliotece AWF w Katowicach, muszą mieć indeks z pieczątką Centrum  oraz legitymację studencką;
 • studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy chcą się zapisać w wyżej wymienionych bibliotekach, muszą mieć specjalne zaświadczenie wydane przez Wypożyczalnię Centrum oraz legitymację studencką;
 • Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE) mogą wypożyczyć 5 woluminów na 8 tygodni.

Jak się zapisać?

Zapisujemy się online: wypełniając i wysyłając Formularz "Rejestracja nowych czytelników" (przeznaczony jest dla osób, które nigdy nie wypożyczały w sieci bibliotek UŚ i UE lub przechodzą na kolejny stopień studiów. Pozostali czytelnicy aktywują kartę/legitymację w odpowiedniej bibliotece):

 • w formularzu w polu numer dokumentu wpisujemy numer PESEL;
 • uwaga! nowo założone konto będzie zablokowane do momentu osobistej autoryzacji danych - w ciągu 14 dni od wysłania formularza należy się osobiście zgłosić do biblioteki z odpowiednim dokumentem;
 • pracownicy i studenci UŚ i UE posiadający odpowiednio: pracowniczą kartę elektroniczną lub studencką legitymację elektroniczną aktywują ją w Wypożyczalni jako kartę biblioteczną;
 • pozostali czytelnicy otrzymają kartę w Wypożyczalni.

Jakie dokumenty są niezbędne do zapisania się do biblioteki?

Warunkiem zapisu do biblioteki jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego na stronie WWW Centrum, dowód osobisty oraz:

 • dla pracowników UŚ i UE: zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualna legitymacja pracownicza; dla emerytów UŚ i UE - zaświadczenie z uczelni macierzystej o przejściu na emeryturę;
 • dla studentów i doktorantów UŚ i UE: jeżeli uczelnia macierzysta wydaje indeksy tradycyjne - legitymacja studencka/doktoranta oraz indeks z aktualnym wpisem na kolejny semestr; jeżeli uczelnia nie wydaje indeksów - aktualna legitymacja studencka/doktoranta;
 • dla słuchaczy studiów podyplomowych UŚ i UE: karta słuchacza lub potwierdzenie uczestnictwa;
 • dla studentów uczelni które podpisały umowę trójstronną z UŚ i UE: indeks lub karta słuchacza zawierające pieczątkę biblioteki macierzystej uczelni (jeżeli uczelnia wydaje indeksy tradycyjne) oraz legitymacja studencka/doktoranta;
 • dla pozostałych osób: potwierdzenie wniesienia opłaty kaucyjnej.

Opłatę kaucyjną (150 zł) wraz z opłatą za wydanie elektronicznej karty bibliotecznej (10 zł) można uiścić gotówką bezpośrednio w Wypożyczalni, bądź przelewem na konto nr: PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180

W tytule przelewu  należy wpisać: kaucja oraz wydanie karty, imię i nazwisko czytelnika.

Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty. Uaktywnienie konta bibliotecznego jest możliwe dopiero po zaksięgowaniu wpłaty bankowej lub przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przelew (potwierdzenie przelewu można przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Jaki dokument pełni rolę karty bibliotecznej?

 • w przypadku pracowników UŚ i UE  - elektroniczna karta pracownicza (UE) lub elektroniczna karta Printoscope (UŚ),
 • w przypadku studentów - elektroniczna legitymacja studencka,
 • w przypadku pozostałych czytelników - wydawana przy zapisie elektroniczna karta biblioteczna (koszt 10 zł.)

 

Elektroniczna karta pracownicza UE

Elektroniczna karta printoscope UŚ

Elektroniczna karta biblioteczna CINiBA Legitymacja studencka

Jak wypożyczyć i zwrócić książkę?

Na książki zgromadzone w magazynach otwartych (tzw. wolny dostęp) czytelnicy nie wysyłają żadnych zamówień. Wystarczy:

Książki zgromadzone w magazynach zamkniętych zamawiane są poprzez katalog komputerowy i odbierane w Wypożyczalni w ciągu 7 dni (w przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni).

Zwrotu wypożyczonych dzieł można dokonać:

 • poprzez dostępną 24 godziny na dobę Wrzutnię znajdującą się na zewnątrz budynku; Uwaga! Do korzystania z wrzutni konieczna jest aktywacja legitymacji studenckiej lub pracowniczej jako karty bibliotecznej. Aktywacji dokonujemy w Wypożyczalni na poziomie 0. Wrzutnia nie przyjmuje książek z kont zablokowanych oraz książek, których upłynął termin zwrotu.
 • w Wypożyczalni na poziomie 0 od poniedziałku do soboty w godzinach: 8.00 - 20.00.

Ile książek i na jaki czas można wypożyczać?

 • Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ i UE 30 woluminów na 16 tygodni;
 • Pozostali pracownicy UŚ i UE 15 woluminów na 8 tygodni;
 • Studenci UŚ i UE 15 woluminów na 8 tygodni;
 • Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Indywidualnych Studiów  Międzyobszarowych UŚ oraz doktoranci UŚ i UE 20 woluminów na 8 tygodni;
 • Słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE 5 woluminów na 8 tygodni;
 • Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE) oraz emerytowani pracownicy UŚ i UE 5 woluminów na 8 tygodni;
 • Inne osoby (konta kaucyjne) 3 woluminy na 4 tygodnie;
 • Płyty (multimedia) wypożyczane są na 4 tygodnie.

Wypożyczanie "na noc" i "na weekend"

Książki posiadające status: "udostępnianie wolny dostęp" lub "do korzystania na miejscu" mogą być w uzasadnionych przypadkach wypożyczane na noc lub na weekend. Uznanie uzasadnienia pozostawia się w gestii bibliotekarza.

 1. wypożyczanie "na noc" nie więcej niż 3 woluminy, nie wcześniej niż jedną godzinę przed zamknięciem CINiBA; zwrot musi nastąpić do godziny 10.00 dnia następnego,
 2. "na weekend" nie więcej niż 5 woluminy; wypożyczenie możliwe jest ostatniego dnia pracy CINiBA przed przerwą, nie wcześniej niż na jedną godzinę przed jej zamknięciem, a zwrot musi być dokonany do godziny 10.00 pierwszego dnia pracy CINiBA po przerwie.

Czego nie można wypożyczać?

 • druków wydanych przed 1950 rokiem,
 • zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
 • dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych Czytelni,
 • materiałów w złym stanie zachowania,
 • dzieł sprowadzanych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych,
 • gazet i czasopism,
 • innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu lub mają status "udostępnianie wolny dostęp".

Samodzielne przedłużenie terminu zwrotu książki (prolongata)

Książkę można samodzielnie prolongować, jeżeli:

 • dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
 • żaden egzemplarz z tego wydania nie został zarezerwowany przez innego czytelnika,
 • książka wcześniej nie została prolongowana w Wypożyczalni,
 • książka nie była wcześniej już prolongowana 3 razy.

Uwaga! Każdą książkę można prolongować do 3 razy. Dlatego też aby móc maksymalnie wykorzystać czas wypożyczenia najlepiej prolongować tuż przed upływem daty zwrotu.

Aby samodzielnie prolongować książkę, należy:

 • zalogować się na swoje konto, ikonka znajduje się w górnym pasku okna katalogu,
 • kliknąć w zakładkę prolongaty (tu trzeba poczekać, bo dane mogą się długo ściągać), pojawi się lista książek, które mogą być prolongowane,
 • kliknąć przycisk prolonguj przy książce, której termin wypożyczenia chcesz przedłużyć - system zażąda potwierdzenia,
 • po kliknięciu w przycisk tak pojawi się opis książki z nowym terminem zwrotu oraz z informacją, że prolongata została przeprowadzona pomyślnie.

Opłaty za nieterminowy zwrot dokumentów

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów pobiera się karę w wysokości określonej w Cenniku opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Opłaty można dokonać:

 • bezpośrednio w Wypożyczalni
 • poprzez system PayU (opcja jest dostępna po zalogowaniu się, w zakładce "Konto użytkownika", w sekcji "Opłaty – nierozliczone")
 • przelewem na konto:


PL 41 1050 1214 1000 0024 1575 8180

W tytule wpłaty należy wpisać: kara za przetrzymanie, imię i nazwisko czytelnika. Bez tych informacji nie będzie możliwe zidentyfikowanie wpłaty.

Konieczne jest również przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dostarczenie bankowego potwierdzenia do Wypożyczalni CINiBA.


Jak zlikwidować konto biblioteczne i rozliczyć kartę obiegową?

Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego. Podstawą rozliczenia konta jest:

 1. w przypadku pracowników - karta obiegowa;
 2. w przypadku studentów, doktorantów - indeks z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w nim widnieją (jeśli uczelnia wydaje indeksy tradycyjne) oraz karta obiegowa wydana przez dziekanat;
 3. w przypadku uczestników studiów podyplomowych - karta słuchacza z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w niej widnieją lub dokument tożsamości;
 4. w przypadku czytelników z kontem kaucyjnym - dowód osobisty i potwierdzenie wpłaty kaucji bibliotecznej. Kaucja nie jest oprocentowana.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Kontakt: e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefon 32 786 5123, 32 786 5124

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza z innych bibliotek krajowych i zagranicznych książki, odbitki artykułów czasopism oraz inne materiały, których nie posiada BUŚ i BGUE ani żadna inna biblioteka na terenie Katowic.

Z Wypożyczalni mogą korzystać:

 • pracownicy oraz emerytowani pracownicy UŚ i UE,
 • studenci UŚ i UE piszący prace magisterskie oraz w uzasadnionych przypadkach inni studenci posiadający pisemne poparcie opiekuna naukowego,
 • doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE,
 • inni doktoranci związani z uczelnią osobą promotora lub mający otwarty przewód doktorski w UŚ i UE (czytelnicy tacy zobowiązani są do założenia konta kaucyjnego w CINiBA).

Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych materiałów oraz dane osoby zamawiającej (imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu). Zamówienia można składać emailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) albo osobiście w Wypożyczalni lub w Informatorium na poziomie 0.

Biblioteki  ponoszą odpowiedzialność za całość sprowadzonych materiałów, dlatego można z nich korzystać wyłącznie w obrębie CINIBA w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą (nie dotyczy to odbitek kserograficznych). Wniosek o ewentualne przedłużenie terminu zwrotu czytelnik powinien złożyć w wypożyczalni międzybibliotecznej przed jego upływem.

Karta gościa

Obowiązek posiadania karty gościa dotyczy wszystkich czytelników, którzy nie posiadają dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów w CINiB-ie, a zamierzają korzystać z Czytelni, kabin do pracy indywidualnej lub wypożyczyć słuchawki do Mediateki. Kartę gościa nieodpłatnie wydaje Wypożyczalnia (poziom 0).

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.