CINIBA - Testy i nowości

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Slider

Testy i nowości

MLA with Full TextTryb dostępu: Online UŚ (HAN)

  • Czas trwania testu: 18.02-17.04.2019

MLA with Full Text to znana baza z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, która została wzbogacona o dostęp do ok. 1000 czasopism w wersji pełnotekstowej.


GeoScienceWorldTryb dostępu: Online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Dostęp testowy: 18.02.19 - 17.03.19

GeoScienceWorld - wejście do bazy

GeoScience World - baza czasopism elektronicznych z zakresu nauk o Ziemi. Obejmuje zawartość 47 czasopism wydawanych przez 27 wydawców.

WittgensteinTryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

  • Czas trwania testu: 4.02-5.03.2019

Baza Twentieth Century Religious Thought Library zawiera prace i materiały archiwalne związane z myślicielami XX i XXI wieku. Ta internetowa kolekcja reprezentuje głosy islamu, judaizmu, religii Wschodu i chrześcijaństwa, w tym: międzynarodową selekcję anglojęzycznych wydań kluczowych autorów, takich jak Muhammad Abduh, Sadiq Jalal Al-Azm, Hans Urs von Baltasar, Karl Barth, Eugene Borowitz, Sergiusz Bułhakow, Rudolf Bultmann, Helder Camara, James Cone, Khaled Abou el Fadl, Ivone Gebara, Blu Greenberg, Gustavo Gutiérrez, Adolf von Harnack, Louis Jacob, Mordecai Kaplan, Sayyid Ahmad Khan, Henri de Lubac, Adolf Neubauer, Said Nursî, Wolfhart Pannenberg, Tariq Ramadan, Rosemary Radford Ruether, Dorothee Sölle, Abdolkarim Soroush, Muhammad Tahir-ul-Qadr, John Howard Yoder, Alan Watts, siostra Nivedita, KN Jayatilleke i Prayudh Payutto; pisma w języku arabskim wykonane przez Muhammada Abduha, w języku francuskim przez Abdou Filali-Ansary; a po niemiecku Karl Barth i Dietrich Bonhoeffer, tj. kompletne 17-tomowe niemieckie wydanie Dietricha Bonhoeffera Werke (DBW); kompletne 17 tomów angielskiej edycji serii Dietrich Bonhoeffer Works (DBWE); oraz wybór artykułów Reinholda Niebuhra i korespondencja Markusa Branna.

Biblioteka myśli religijnej XX wieku udostępnia zasoby pozwalające na badanie relacji chrześcijańsko-muzułmańsko-żydowskich i kluczowych pojęć z zakresu teologii w różnych religiach, w tym w religiach wschodnich. Wspiera badania i nauczanie w zakresie religii porównawczej, teologii, religii świata, religii i prawa, religii i polityki oraz służy jako ważne źródło kursów i stypendiów w zakresie studiów na Bliskim Wschodzie, teorii społecznej, studiów feministycznych, filozofii i historii świata.

Sage JournalsTryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

  • Czas trwania testu: 28.01-1.03.2019

Sage Journals to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). W ramach testu dostępna jest kolekcja z zakresu humanistyki i nauk społecznych.

Bank Danych Lokalnych : wejścieWolny dostęp

Bank Danych Lokalnych: wejście

Jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

Dziedzinowe bazy wiedzy (GUS): wejścieWolny dostęp

Dziedzinowe bazy wiedzy (GUS): wejście

Zestaw baz danych przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Bazy zostały podzielone na 4 różne grupy i obejmują następujące zagadnienia:

 

Centralna Baza Orzeczeń Sądów AdministracyjnychCentralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (CBO) przechowuje orzeczenia sądów administracyjnych pozbawione cech identyfikacyjnych i udostępnia jest na stronie internetowej NSA.

"Problemy Niepełnosprawnych""Problemy Niepełnosprawnych" to wielodziedzinowa, bibliograficzna baza tworzona przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.