Bazy danych
Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Bazy danych

More Articles...

Science in Context

Science In Context wejścieDostęp w American Corner

Science In Context wejście

Baza zawiera informacje na różne naukowa tematy. Włącza artykuły z 560 czasopism naukowych i gazet, informacje o eksperymentach naukowych, linki do filmów i nagrań.

Research In Context

Research In Context wejścieDostęp w American Corner

Research In Context wejście

Pełnotekstowa interdyscyplinarna baza danych przeznaczona dla uczniów, którzy interesują się tematyką naukową. Zawiera artykuły z 1200 czasopism naukowych i gazet.

ProQuest Research Library

ProQuest Research Library wejścieDostęp w American Corner

ProQuest Research Library wejście

Pełnotekstowa interdyscyplinarna baza danych. Indeksuje artykuły z ponad 6,5 tys. czasopism.

ProQuest Dissertations & Theses

ProQuest Dissertations & Theses Global wejścieDostęp w American Corner

ProQuest Dissertations & Theses Global wejście

Baza zawierająca ponad 1,5 mln dysertacji z 700 uczelni.

ProQuest Basic Search

ProQuest Basic Search  wejścieDostęp w American Corner

ProQuest Basic Search wejście

Narzędzie umożliwiające przeszukanie baz: ProQuest Research Library, and ProQuest Dissertations & Theses Global.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.