Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Katowice

Sosnowiec

Cieszyn


Zbiory wszystkich Bibliotek Wydziałowych zostały
połączone i przeniesione do nowej siedziby
w budynku CNTI przy ul. Bogucickiej 5. Zapraszamy
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
W soboty od 9.00 do 15.00.
Więcej informacji o Bibliotekach Wydziałowych UE.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.