Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Doktoraty UŚ i UE

Uniwersytet Śląski

Wejście do katalogu doktoratów

Od końca czerwca 2017 przystąpiliśmy do opracowania w katalogu elektronicznym UŚ i UE doktoratów, znajdujących się w zbiorach BUŚ.  W związku z tym od 28 czerwca dotychczasowy katalog doktoratów nie będzie uzupełniany. Do czasu wprowadzenia wszystkich prac do katalogu elektronicznego UŚ i UE, w katalogu doktoratów nadal będzie można przeszukiwać prace dodane przed 28 czerwca 2017. Nowe prace doktorskie (i sukcesywnie zasób archiwalny) będzie można wyszukiwać już tylko w katalogu (OPAC). Zakończenie prac związanych z opracowaniem retrospektywnym prac planowane jest na koniec marca 2018 r. Po tym czasie dotychczasowy katalog doktoratów zostanie usunięty.

Prace doktorskie są skanowane i umieszczenie w Repozytorium Prac Doktorskich (Repozytorium stanowi część Biblioteki Cyfrowej UŚ).

Rozprawy, które nie zostały jeszcze umieszczone w Repozytorium, można zamawiać w Czytelni do kabiny zbiorów specjalnych. Jeżeli jednak doktorat ma już wersję elektroniczną w Repozytorium, nie podlega on już zamówieniom i można z niego skorzystać z każdego komputera w CINiBie lub w bibliotekach wydziałowych. Prac nie można drukować ani zapisywać.

Prace w wersji elektronicznej opracowane w OPAC-u, będą miały przeznaczenie „zbiór zabezpieczony” (bez opcji „zamów”) oraz podany link do Repozytorium a także, jeśli pozwala na to udzielona licencja, do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Pozostałe prace należy odnaleźć przez Katalog doktoratów i sprawdzić czy mają link do Repozytorium. Otwarcie wybranej publikacji wymaga wpisania w polu: „użytkownik” słowa „user” (hasło nie jest wymagane).


Rozprawy doktorskie UŚ przed obroną

Od marca 2014 r. zostaje stworzone repozytorium prac doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Śląskim. Repozytorium stanowić będzie Biblioteka Cyfrowa UŚ.

Prace doktorskie dotychczas zgromadzone:

  • w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego są udostępniane w Czytelni na poziomie 1 gmachu CINiBA oraz (prace w wersji elektronicznej) na komputerach CINiBA i bibliotek wydziałowych,
  • na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Artystycznym, Wydziale Nauk o Ziemi i Wydziale Teologicznym udostępniane są w bibliotekach specjalistycznych tych wydziałów.

Szczegóły dotyczące miejsca i trybu udostępniania prac podane są w katalogu doktoratów. Katalog nie obejmuje prac doktorskich Wydziału Artystycznego i Wydziału Teologicznego.

Zapraszamy autorów doktoratów o udzielenie licencji na umieszczenie tekstu w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biblioteką lub przesłanie wersji elektronicznej pracy wraz z podpisaną licencją.

Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 2014-03-13 Rektora UŚ w sprawie utworzenia repozytorium rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Śląskim oraz określenia trybu i warunków ich gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i biblioteki specjalistyczne. Sposób przekazania pracy doktorskiej do repozytorium.

 

Uniwersytet Ekonomiczny

Biblioteki wydziałowe udostępniają na miejscu prace doktorskie oraz prace naukowo-badawcze. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt z p. Anną Łukowską-Stachurą telefoniczne (32-257-73-45) lub mailowo (anna.lukowska-stachura(at)ue.katowice.pl ; b.wydzialowe(at)ue.katowice.pl).

Zapytanie winno zawierać imię i nazwisko autora pracy, tytuł lub rok obrony, a w przypadku prac naukowo-badawczych rok wydania publikacji. W informacji zwrotnej osoby zainteresowane otrzymają informacje dotyczące czasu i miejsca udostępnienia pracy.

Przed obroną dysertacje doktorskie wystawiane są do wglądu w budynku CNTI  pokój 7/16 przy ul. Bogucickiej 5 w godzinach od 8.00 do 14.00

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.