Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Limity wypożyczeń

Zarządzenie

nr 5/2017 r.

Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

z dnia 12 lipca 2017 r.

 

Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA, rozdział 2., paragraf 14. (załącznik do Uchwały  nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r.) ustalam następujące limity czytelnicze:

Status podstawowy

Wypożyczenia

 

Limit

Czas

Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ i UE

30

16 tygodni

Pozostali pracownicy UŚ i UE

15

8 tygodni

Studenci UŚ i UE

15

8 tygodni

Studenci Wydziału Mat-Fiz-Chem. UŚ

20

8 tygodni

Studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

20

8 tygodni

Studenci Indywidualnych Studiów  Międzyobszarowych UŚ

20

8 tygodni

Doktoranci UŚ i UE

20

8 tygodni

Słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE

5

8 tygodni

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE)

5

8 tygodni

Emerytowani pracownicy UŚ i UE

5

8 tygodni

Kaucja

3

4 tygodnie

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.