Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Taylor & Francis (wybrane kolekcje)

Taylor & Francis (wybrane kolekcje)Tryb dostępu: online UŚ

Dostęp testowy: 1-30.09.2017

Taylor & Francis (wybrane kolekcje) - wejście do bazy (HAN UŚ)

Test umożliwia dostęp do ponad 2 tys. czasopism z nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych.

 

•    Kolekcja SSH (Social Science & Humanities) Library – zawiera ponad 1400 czasopism (antropologia, archeologia, nauki o sztuce, biznes i zarządzanie, kryminologia, prawo, pedagogika, geografia, bibliotekoznawstwo, ochrona zdrowia, nauki polityczne, psychologia, socjologia, sport i turystyka, nauki o bezpieczeństwie).

•   Kolekcja ST (Science & Technology) Library – zawiera ponad 500 czasopism (chemia, inżynieria, biologia i ochrona środowiska, matematyka i statystyka, fizyka, nauki o ziemi).

 

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.