Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Trzecie spotkanie w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych

27 lutego 2017 roku w godz. od 15.30 do 18.00 w sali dydaktycznej CINiBA (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbyło się trzecie spotkanie w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych pt. „Zasoby i narzędzia internetowe w edukacji akademickiej”. Przedsięwzięcie, które adresowane jest do pracowników akademickich, doktorantów i studentów planujących związać swoją przyszłość z edukacją, miało formę warsztatową.

 

Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:

  • wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych (metawyszukiwarka Search Creative Commons, zaawansowane wyszukiwanie Google),
  • narzędzia internetowe, takie jak: aplikacja LearningApps.org, serwis ClassMarker, portal edukacyjny Blendspace czy gra edukacyjna Memrise wykorzystująca fiszki.

Otwarte Spotkania Dydaktyczne mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu dydaktyki akademickiej zostały zorganizowane z inicjatywy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego. Efektem ich działań ma być powstanie interdyscyplinarnej wspólnoty skupionej wokół rozwoju dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it podając swoje imię, nazwisko oraz nazwę jednostki uniwersyteckiej. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Plakat spotkania, na którym jest tytuł warsztatów oraz kubek, laptop i telefon

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.