Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Otwarte seminarium pt. "Arkana Fantastyki"

23 marca (środa) o 17:00 zapraszamy do kawiarenki CINiBA na otwarte seminarium z cyklu "Arkana Fantastyki". Tym razem gośćmi spotkania będą Michał Stonawski i Krzysztof Biliński - pomysłodawcy "Mapy Cieni". Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Badaczy Fantastyki i Gier Fabularnych Koła Naukowego Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ we współpracy z CINiBA. Zapraszamy.

W ramach spotkania kulturoznawca poprowadzi dyskusję z pomysłodawcami "Mapy Cieni" zarówno na temat literatury grozy jako takiej, jak i wyjątkowości ich projektu. Wspólnie zastanowimy nad granicami gatunkowymi grozy, jej relacji do fantastyki, rzeczywistości i fenomenu miejskich legend. Opowiemy o niezwykłych, (podobno) nawiedzonych miejscach, które stały się punktem wyjścia dla opowiadań zawartych w "Mapie Cieni: Kraków".

Czym jest "Mapa Cieni"? Przedstawiamy parę słów ze wstępu książki, która ukazać się ma w tym roku nakładem wyd...awnictwa Van Der Book:

" "Mapa Cieni" jest książką niezwykłą nie tylko ze względu na temat, który podejmuje, ale właśnie swoją dwoistość. Najprościej ujmując, "Mapa" łączy ze sobą publicystykę i beletrystykę. W równym stopniu. Jedno nie mogłoby istnieć bez drugiego.
Pierwszą zasadą, którą wpaja się młodym adeptom pióra jest, by pisali o tym, na czym się znają. Nie znaczy to oczywiście, że by pisać o morderstwie muszą je popełnić, ale powinni przygotować się do tematu. Zrobić research. Literatura musi być wiarygodna. Tyczy się to tym bardziej fantastyki, która w założeniu na wiarygodną przecież nie wygląda. A w całej literaturze fantastycznej to właśnie gatunek horroru jest w tym temacie uprzywilejowany, bo już z założenia ważny jest w nim realizm. Chciałem jednak pociągnąć to dalej - być bliżej czytelnika. I chyba nic nie jest bliżej czytelnika, niż rzeczywistość właśnie.
Co by było - pomyślałem pewnej nocy - gdyby wziąć prawdziwe historie, opowiadanie przez prawdziwych ludzi o prawdziwych, istniejących miejscach i na ich podstawie napisać opowiadania? Tak narodził się pomysł "Mapy Cieni". "

Spotkanie poprowadzi Magdalena Szczepocka, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca Sekcji Badaczy Fantastyki i Gier Fabularnych Koła Naukowego Doktorantów Kulturoznawstwa UŚ. Badacz gier fabularnych, od wielu lat aktywny mistrz gry, recenzentka fantastyki.

Gośćmi będą:

Michał Stonawski (ur. 1991 r. w Krakowie) - autor beletrystyki, publicysta, krytyk literacki, propagator literatury grozy. Debiutował w 2010 roku opowiadaniem "Wyrok" w antologii "Horyzonty Wyobraźni 2010". Aktywny członek fandomu fantastyki, organizator i koordynator eventów literackich, pomysłodawca i współorganizator Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Literatury Grozy. Redaktor naczelny polskagroza.pl. Na 2016 rok planowana jest premiera książki "Mapa Cieni: Kraków", której jest pomysłodawcą, redaktorem i współautorem. Razem z Krzysztofem Bilińskim prowadzi audycję radiową "Misterium Grozy".
https://www.facebook.com/mstonawski/

Krzysztof „Korsarz” Biliński (ur. 1978 r. w Nowej Rudzie) – twórca posługujący się kilkoma rodzajami sztuki, zainteresowany okultyzmem, psychologią, fascynat szeroko pojętego horroru i fantastyki. Jako muzyk i autor tekstów odpowiada za projekty muzyczne EGAHEER, VEDYMINI oraz po dziś dzień istniejący i zdobywający coraz większe uznanie KORSARZ. Jako poeta ma na s
woim koncie zbiory poezji „Legenda Utracona” (1997), „Czarne Róże Melancholii” (1997) oraz „Sympozjon przedśmiertne – Apogeum Nocy” (2004). W latach 2006 – 2011 prowadził audycję radiową „Misterium Dźwięku i Słowa” . Wspólnie z Michałem Stonawskim zaangażował się w projekt poświęcony nawiedzonym miejscom w okolicach Krakowa, który niebawem zaowocuje książkową formą zatytułowaną „Mapa Cieni”.
Źródło:
Opis zaczerpnięty ze strony internetowej: https://www.facebook.com/events/1310931138922301/

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.