Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej”

11 marca 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej”. Seminarium skierowane jest do nauczycieli języków obcych, pracowników naukowych i dydaktycznych, doktorantów i studentów zainteresowanych aktualnymi problemami ewaluacji w glottodydaktyce. Celem konferencji jest wszechstronna analiza problematyki oceniania i pomiaru w procesie nauczania i uczenia się języków obcych z perspektywy nauczyciela i ucznia, a także zapoznanie uczestników z aktualnymi wskazaniami naukowymi i praktycznymi aspektami ww. problematyki oraz problematyką walidacji i certyfikacji biegłości językowej w uczelniach. Przeanalizowana zostanie również rola Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w ocenianiu umiejętności językowych, przedstawione zostaną również prognozy dotyczące losów ESOKJ. Wykłady plenarne wygłoszą: prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska (Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Maria Wysocka (Uniwersytet Śląski), prof. John H.A.L. de Jong (Pearson) oraz Jon Hird (Oxford University Press).

Organizatorami seminarium są Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.konferencjaspnjo.us.edu.pl.

Program

plakat

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.