Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

500 lat polskiego ekslibrisu – wykład dra hab. Krzysztofa Marka Bąka

500 lat ekspibrisu w Polsce

26 lutego (piątek) o godzinie 11.00 w CINiBA (Sala Konferencyjna, poziom 0) odbył się otwarty wykład dra hab. Krzysztofa Marka Bąka, podsumowujący jego autorską wystawę pt. "Exlibris Naturalis – ekslibrisy z motywami przyrodniczym". Przedmiotem wykładu była historia grafiki służącej oznaczaniu własności książki, czyli tytułowego ekslibrisu – od początku jego historii w XV-wiecznych Niemczech po dzień dzisiejszy. Autor zwrócił szczególną uwagę na motyw naturalny znaku – zwierzę lub roślinę, niosący metaforyczną historię posiadacza takiego znaku.


Krzysztof Marek Bąk Ukończył ASP we Wrocławiu. Jest doktorem habilitowanym sztuki. Prowadzi II Pracownię Grafiki Cyfrowej w Zakładzie Grafiki Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem ponad 1000 ekslibrisów realizowanych w technikach cyfrowych, zajmuje się także teoretycznymi aspektami i filozofią księgoznaku.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.