Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Rada Centrum

Przewodnicząca Rady Centrum

  • dr hab. Barbara Kos, prof. UE – Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  • prof. zw. dr hab. Andrzej Noras – Prorektor ds. Badań Naukowych, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • dr Agnieszka Skołucka – Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • prof. dr hab. Dariusz Pawelec – Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

  • dr hab. Barbara Kos, prof. UE – Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • prof. zw. dr hab. Janina Harasim – Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • dr inż. Robert Życiński – Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • dr Radosław Jeż – Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zastępca Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, e-mail: e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.