Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

II Festiwal Języka Ojczystego

Emblemat FJO 201622, 25 i 29 lutego 2016 r. w CINiBA oraz na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbywał się Festiwal Języka Ojczystego. W programie przewidziano wykłady, m.in. "O poszukiwaniu przodków na Górnym Śląsku", a także grę edukacyjną dla uczniów szkoły podstawowej. Spotkania miały charakter otwarty i były przeznaczone przeznaczone dla wszystkich miłośników języka polskiego.

W ramach II Festiwal Języka Ojczystego zorganizowano kilka spotkań mających na celu krzewienie kultury języka oraz wiedzy o języku.
22 lutego 2016 r. o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie wykład otwarty dr Josephine Lewkowicz reprezentującej londyński King’s College oraz Uniwersytet Warszawski pt. „Co znaczy dziś angielski jako język ojczysty?”.
25 lutego 2016 r. o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie wykład otwarty pt. „O poszukiwaniach przodków na Górnym Śląsku. Ślady języka polskiego w górnośląskich źródłach genealogicznych XVII, XVIII i XIX wieku”, który zaprezentują przedstawiciele Górnośląskiego Towarzystwa Genealogicznego „Silius Radicum”: panowie Damian Jureczko i Mirosław Mitrenga.
29 lutego 2016 r. o godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowoce, ul. Bankowa 11a) dr Ewa Biłas-Pleszak z Instytutu Języka Polskiego UŚ i mgr Jadwiga Witek z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej poprowadzą grę edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej pt. „Na tropie języka i nowych bibliotecznych technologii”.

Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, obchodzonego 21 lutego dla upamiętnienia demonstracji w Dhace (Bangladesz) w 1952 roku, podczas której zginęło pięciu studentów. Demonstranci domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Organizatorem festiwalu jest Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Współorganizatorami: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, a także Stowarzyszenie "Via Linguae".

 

 

Program FJO 2016

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.