Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Wystawa pt. „Jan Hus 600 lat”

Wystawa pt. „Jan Hus 600 lat”Od 1 do 31 marca 2016 r. w CINiBA trwa wystawa pt. „Jan Hus 600 lat”. 1 marca 2016 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach odbył się wernisaż, w którym uczestniczyli: dyrektor CINiBA prof. dr hab. Dariusz Pawelec, dyrektor Instytutu Historii UŚ prof. dr hab. Jerzy Sperka i dyrektor Czeskiego Centrum dr Petr Janyška. Ekspozycja znajduje się w Galerii CINiBA, poziom 0. Zapraszamy.

Więcej informacji o wystawie

Dzień Kultur Indii i Nepalu

plakat dnia kultur Indii i Neapolu dotyczący warsztatów językowych21 marca 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbył się Dzień Kultur Indii i Nepalu. W programie wydarzenia zaplanowano: warsztaty językowe, warsztaty jogi, które poprowadził nauczyciel z Akademii Jogi i Terapii Ruchem, wykład poświęcony kulturom Indii i Nepalu, który wygłosiła Patrycja Szewczyk – studentka, podróżniczka, wolontariuszka, a także warsztaty kulinarne, które miały miejsce w pubie „Eureka” (Katowice, ul. św. Jacka 1a).

Więcej o Dniu Kultur Nepalu i Indii

Światowy Tydzień Mózgu 2016

logo Tygodnia Mózgu 2016

Od 14 do 18 marca 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyły się wykłady organizowane w ramach Światowego Tygodnia Mózgu 2016. Wydarzenie miało na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii, kognitywistyki i psychologii. Było adresowane do studentów, uczniów oraz osób, które interesują się możliwościami i ograniczeniami naszego mózgu. Wykłady miały charakter otwarty. Serdecznie dziękujemy za udział.

Program i zgłoszenie udziału w warsztatach

Konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej”

11 marca 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty oceniania w nauczaniu języków obcych i pomiaru biegłości językowej”. Seminarium skierowane jest do nauczycieli języków obcych, pracowników naukowych i dydaktycznych, doktorantów i studentów zainteresowanych aktualnymi problemami ewaluacji w glottodydaktyce.

Więcej informacji o konferencji

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.