Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Warsztaty "Startuj w biznes!"

cykl bezpłatnych szkoleń dla studentów Od 18 do 27 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej UŚ i UE w Katowicach odbywały się warsztaty i szkolenia pod tytułem „Startuj w biznes!”. Zajęcia były przeznaczone dla studentów wszystkich kierunków studiów oraz innych osób u progu kariery zawodowej. Istotą tego projektu nie jest zdobywanie wiedzy ogólnej o rynku pracy, ale umiejętne i samodzielne rozwijanie własnej ścieżki zawodowej. Spotkania prowadzili trenerzy i specjaliści SMG/KRC POLAND HR oraz CINiBA, a także praktycy i pracodawcy. Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.

Program warsztatów "Startuj w biznes!"

Spotkanie informacyjne Programu IPS Niemieckiego Bundestagu

1 kwietnia o godzinie 11:00 w Sali Seminaryjnej CINiBA (poziom 2) odbyło się spotkanie dotyczące Programu Internationales-Parlaments Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Bundestag Alumni Polska. Prezentację poprowadzą Anna Kokolus i Marcin Zielonka, absolwenci programu z 2009 roku. Więcej informacji o wydarzeniu na Facebooku.

Konferencja "Uczelnia wyższa w XXI wieku – rola nowoczesnej biblioteki"

27 marca w czwartek w godzinach od 10:30 do 14:30 w CINiBA odbyła się konferencja pod tytułem "Uczelnia wyższa w XXI wieku – rola nowoczesnej biblioteki". Organizatorzy wydarzenia: CINiBA oraz ProQuest.

Program konferencji i zgłoszenie udziału

Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego

Śląski Klub Profesorski

26 marca 2014 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej CINiBA odbyło się kolejne spotkanie w ramach Śląskiego Klubu Profesorskiego. Debata przebiegała pod hasłem „Od-zyskiwanie człowieka. Jak wyzwolić się od prymatu kategorii zysku w naszym myśleniu?”

Więcej o spotkaniu ŚKP

Spotkanie autorskie z prof. Heleną Synowiec

Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej24 marca 2014 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się spotkanie autorskie z dr hab. prof. UŚ Heleną Synowiec z Wydziału Filologicznego UŚ. Autorka książki pt. ,,Śląska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej” opowiedziała o tym, jak dziś w rodzinach śląskich są pielęgnowane i przekazywane dzieciom tradycje regionalne oraz gwara; w jaki sposób nauczyciele mogą wykorzystać gwarowe doświadczenia uczniów w kształceniu językowym oraz jak rozwijać szacunek do śląskiej odmiany dialektalnej w środowiskach językowo zróżnicowanych.

Więcej o spotkaniu

Obchody Światowego Dnia Wody 2014

Swiatowy Dzien Wody 2014W piątek 21 marca 2014 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W tym roku dzień ten połączony został z inauguracją 10. jubileuszowej edycji programu Zaadoptuj rzekę. Obchody Światowego Dnia Wody, organizowane przez Klub Gaja, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką UŚ i UE oraz Miasto Katowice, odbyły się w Katowicach nad rzeką Rawą (w CINiBA oraz na placu przed gmachem biblioteki).

Program obchodów ŚDW 2014

Światowy Tydzień Mózgu 2014

tydzien mozgu 2014Od 10 do 14 marca 2014 r. w CINiBA odbyły się wykłady i warsztaty organizowane w ramach Światowego Tygodnia Mózgu 2014 (ang. Brain Awareness Week). Wydarzenie ma na celu promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii i psychologii, zagadnień budowy i funkcjonowania mózgu, technik jego badania, chorób psychicznych i neurologicznych oraz higieny umysłowej. Jest adresowane do studentów, uczniów oraz osób, które interesują się możliwościami i ograniczeniami naszego mózgu.

Program ŚTM 2014 w CINiBA: wykłady otwarte i warsztaty

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.