Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Konferencja „Praca–Więź–Integracja…”

9 i 10 kwietnia 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz na na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbyła się konferencja pod tytułem „Praca–Więź–Integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa". Obrady były poświęcone pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera w piątą rocznicę śmierci. Organizatorzy konferencji: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ i UE w Katowicach oraz Instytut Socjologii i Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Program konferencji "Praca-Więź..."

10. Studencki Festiwal Nauki

Od 7 do 10 kwietnia 2014 r. odbywać się będzie jubileuszowy 10. Studencki Festiwal Nauki. Tradycyjnie w ramach festiwalu będzie organizowany Jarmark Wiedzy, na którym organizacje studenckie będą mogły zaprezentować swoją działalność. Na Jarmarku kolejny raz będzie również obecna CINiBA. Zapraszamy!

Program Festiwalu Nauki

Projekt "Uczeń z przyszłością”

3 i 4 kwietnia 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się cykl spotkań, szkoleń i warsztatów pn. „Uczeń z przyszłością”. Inicjatywa powstała z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Mieli oni możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli świata biznesu, kultury i nauki. Program wydarzenia obejmował również spotkania z doradcą zawodowym, a także prezentacje oferty edukacyjnej UŚ.

Program warsztatów "Uczeń z przyszłością"

Warsztaty "Startuj w biznes!"

cykl bezpłatnych szkoleń dla studentów Od 18 do 27 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej UŚ i UE w Katowicach odbywały się warsztaty i szkolenia pod tytułem „Startuj w biznes!”. Zajęcia były przeznaczone dla studentów wszystkich kierunków studiów oraz innych osób u progu kariery zawodowej. Istotą tego projektu nie jest zdobywanie wiedzy ogólnej o rynku pracy, ale umiejętne i samodzielne rozwijanie własnej ścieżki zawodowej. Spotkania prowadzili trenerzy i specjaliści SMG/KRC POLAND HR oraz CINiBA, a także praktycy i pracodawcy. Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.

Program warsztatów "Startuj w biznes!"

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.