Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

10. Studencki Festiwal Nauki

Od 7 do 10 kwietnia 2014 r. odbywać się będzie jubileuszowy 10. Studencki Festiwal Nauki. Tradycyjnie w ramach festiwalu będzie organizowany Jarmark Wiedzy, na którym organizacje studenckie będą mogły zaprezentować swoją działalność. Na Jarmarku kolejny raz będzie również obecna CINiBA. Zapraszamy!

Program Festiwalu Nauki

Projekt "Uczeń z przyszłością”

3 i 4 kwietnia 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbył się cykl spotkań, szkoleń i warsztatów pn. „Uczeń z przyszłością”. Inicjatywa powstała z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Mieli oni możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli świata biznesu, kultury i nauki. Program wydarzenia obejmował również spotkania z doradcą zawodowym, a także prezentacje oferty edukacyjnej UŚ.

Program warsztatów "Uczeń z przyszłością"

Warsztaty "Startuj w biznes!"

cykl bezpłatnych szkoleń dla studentów Od 18 do 27 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej UŚ i UE w Katowicach odbywały się warsztaty i szkolenia pod tytułem „Startuj w biznes!”. Zajęcia były przeznaczone dla studentów wszystkich kierunków studiów oraz innych osób u progu kariery zawodowej. Istotą tego projektu nie jest zdobywanie wiedzy ogólnej o rynku pracy, ale umiejętne i samodzielne rozwijanie własnej ścieżki zawodowej. Spotkania prowadzili trenerzy i specjaliści SMG/KRC POLAND HR oraz CINiBA, a także praktycy i pracodawcy. Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.

Program warsztatów "Startuj w biznes!"

Spotkanie informacyjne Programu IPS Niemieckiego Bundestagu

1 kwietnia o godzinie 11:00 w Sali Seminaryjnej CINiBA (poziom 2) odbyło się spotkanie dotyczące Programu Internationales-Parlaments Stipendium Niemieckiego Bundestagu. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Bundestag Alumni Polska. Prezentację poprowadzą Anna Kokolus i Marcin Zielonka, absolwenci programu z 2009 roku. Więcej informacji o wydarzeniu na Facebooku.

Konferencja "Uczelnia wyższa w XXI wieku – rola nowoczesnej biblioteki"

27 marca w czwartek w godzinach od 10:30 do 14:30 w CINiBA odbyła się konferencja pod tytułem "Uczelnia wyższa w XXI wieku – rola nowoczesnej biblioteki". Organizatorzy wydarzenia: CINiBA oraz ProQuest.

Program konferencji i zgłoszenie udziału

Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego

Śląski Klub Profesorski

26 marca 2014 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej CINiBA odbyło się kolejne spotkanie w ramach Śląskiego Klubu Profesorskiego. Debata przebiegała pod hasłem „Od-zyskiwanie człowieka. Jak wyzwolić się od prymatu kategorii zysku w naszym myśleniu?”

Więcej o spotkaniu ŚKP

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.